Digital Collections

Place

Rights

Language

Clear active filters

Creator

Show more

Topic

Show more

Related persons

Search results

 • Title
  Wzory rysowania mapp roznego rodzaju
  Creator
  Kolberg, Juliusz
  Shelfmark
  M 114
  Date
  1825
  View object
 • Title
  „…w rzędzie Praw Seymowych umieszczoną, szczegulnemi Konstytucyami ...” [Kėdainių miesto privilegijos fragmentas]
  Shelfmark
  F80-7
  Date
  1791
  View object
 • Title
  „Stanisław August z Bozey Łaski Król Polski Wielki Xiąże Litewski...” [Karaliaus Stanislovo Augusto privilegija]
  Shelfmark
  F80-37
  Date
  1774 07 12
  View object
 • Title
  „ Zygmunt Trzeci z łaski Bożey krol Polski, Wielkie Xiąże Lithewskie...” [Karaliaus Zigmanto Vazos raštas]
  Shelfmark
  F80-26
  Date
  1597 03 20
  View object
 • Title
  „W imie Pańskie Amen. Na wieczną Rzeczy Pamiątkę My Stanisław August..." [Karaliaus Stanislovo Augusto Poniatovskio privilegija Plungės miestui]
  Shelfmark
  F80-1
  Date
  1792 01 13
  View object
 • Title
  [Karūnos didžiojo etmono įsakymas]
  Shelfmark
  F8-614
  Date
  1789
  View object
 • Title
  „Rachunek“
  Shelfmark
  F8-558
  Date
  1891 03 19
  View object
 • Title
  „Jan Kazimierz z Bożey Laski Krol Polski Wielkie Xiąże Litewskie Ruskie Pruskie Zmuydzkie...“
  Shelfmark
  F8-524
  Date
  1661 06 09
  View object
 • Title
  „Jan Kazimierz z Bozey Łaski Krol Polski Wielkie Xze Litt..."
  Shelfmark
  F8-237
  Date
  1652 01 12
  View object
 • Title
  "Datum in collegio vicariorum..." [Krikšto metrikų išrašas]
  Shelfmark
  F59-99
  Date
  1802
  View object
 • Title
  Spalio 6-13 dienomis vykusių Lietuvos-Lenkijos respublikos seimo posėdžių protokolai
  Shelfmark
  F59-97
  Date
  1788
  View object
 • Title
  "Benedict Paweł na Czerei Sapieha ..." [Raštas]
  Shelfmark
  F59-26
  Date
  1644 05 06
  View object
 • Title
  "Kazimierz Jan Sapieha hrabia ..." [Įsakymas]
  Shelfmark
  F59-19
  Date
  1689 04 04
  View object
 • Title
  „Stanisław August z Boźey Łaski Król Polski..."
  Shelfmark
  F5-A6-1626
  Date
  1792, (1624 02 20)
  View object
 • Title
  Rachunek od Franciszka Koehlera & C
  Shelfmark
  F5-A6-1525
  Date
  1819 06 28
  View object
 • Title
  „Christoph Pac Kanclerz Wielki WXL..." [Rakto nuomos sutartis]
  Shelfmark
  F5-A4-932
  Date
  1668 09 18
  View object
 • Title
  Do Naczelnika Woiskowego Woiewództwa Augustowskiego Pułkownika Andruszkiewicza. [Tautinės vyriausybės Karinio skyriaus raštas]
  Shelfmark
  F5-A35-6470
  Date
  1863 06 18
  View object
 • Title
  Rząd Narodowy. [Liudijimas Aleksandrui Bagdzevičiui]
  Shelfmark
  F5-A35-6442
  Date
  1863 08 07
  View object
 • Title
  Do Naczelnika Sił zbrojnych Województwa Augustowskiego. [Aplinkraštis]
  Shelfmark
  F5-A35-6437
  Date
  1863 09 03
  View object
 • Title
  Do Naczelnika Sił zbrojnych Województwa Augustowskiego. [Aplinkraštis]
  Shelfmark
  F5-A35-6436
  Date
  1863 08 29
  View object
 • Title
  Wydział Wojny Rządu Narodowego. Rozkaz dzienny do Wojsk Narodowych
  Shelfmark
  F5-A35-6430,6475
  Date
  1863 07 03
  View object
 • Title
  Organizacya Sztabów Wojsk Narodowych Powstania w R. 1863
  Shelfmark
  F5-A35-6418,6477
  Date
  1863 05 12
  View object
 • Title
  Rząd Narodowy. [Nutarimas]
  Shelfmark
  F5-A35-6405
  Date
  1863 05 03
  View object
 • Title
  Od Wydziału Wojny Rządu Narodowego. Instrukcya dla Naczelników Wojskowych Wojewódskich
  Shelfmark
  F5-A35-6404,6404/1
  Date
  1863 05 04
  View object
 • Title
  Komitet Centralny jako Rząd Narodowy do Naczelnika Sił Wojewodztwa Augustowskiego
  Shelfmark
  F5-A35-6401
  Date
  1863 04 29
  View object
 • Title
  Rząd Narodowy. Wydział Wojny. [Raštas Augustavo vaiv. Karo viršininkui]
  Shelfmark
  F5-A35-6392
  Date
  1863 08 12
  View object
 • Title
  Do Naczelnika Sił Wojewodztwa Grodzieńskiego. [Lydraštis prie karininkų sąrašo]
  Shelfmark
  F5-A35-6383
  Date
  1863 08 24
  View object
 • Title
  Do Naczelnika Wojskowego Województwa Augustowskiego. [Aplinkraštis]
  Shelfmark
  F5-A35-6382
  Date
  1863 08 07
  View object
 • Title
  „Ja Bartłomiej Władysław Brzuchanski Sędzia Grodzki Słonimski czynie wiadomo...". [Skolos kvitas]
  Shelfmark
  F5-A3-689
  Date
  1683 02 01
  View object
 • Title
  „Jan Trzeci z Bozey Łaski Krol Polski...". [Bylos dėl prekių iš Kristupo Kušlaneco pasisavinimo dokumentai]
  Shelfmark
  F5-A3-688,690-691
  Date
  1683
  View object
 • Title
  „Znam ta karta moia...". [Pakvitavimas]
  Shelfmark
  F5-A29-5417
  Date
  1698 08 31
  View object
 • Title
  „Z Warszawy Dn 4 8bris 1773. [Seimo delegato pranešimas]
  Shelfmark
  F5-A29-5284
  Date
  1773 10 04
  View object
 • Title
  „Głos J Wielmoznego Jmię Pana Franciszka Czapskiego, Wojewody y Generała Ziem y Powiatow Chełminskich Kawalera Orderu Orła Białego pod czas Seymu w Warszawie..."
  Shelfmark
  F5-A29-5179
  Date
  1766
  View object
 • Title
  Teodor Wessel Podskarbi Wielki Koronny, Generalny Skarbu J.K.Mci Administrator. [Pakvitavimas]
  Shelfmark
  F5-A29-5171
  Date
  1762 10 18
  View object
 • Title
  „Miasta Warszawy Wydziału 1-o ..."[Testamentas]
  Shelfmark
  F5-A2-482
  Date
  1851
  View object

Pages