Digital Collections

Place

Rights

Language

Clear active filters

Creator

Show more

Topic

Show more

Related persons

Search results

 • Title
  „Znam ta karta moia...". [Pakvitavimas]
  Shelfmark
  F5-A29-5417
  Date
  1698 08 31
  View object
 • Title
  Do Naczelnika Woiskowego Woiewództwa Augustowskiego Pułkownika Andruszkiewicza. [Tautinės vyriausybės Karinio skyriaus raštas]
  Shelfmark
  F5-A35-6470
  Date
  1863 06 18
  View object
 • Title
  Rząd Narodowy. [Liudijimas Aleksandrui Bagdzevičiui]
  Shelfmark
  F5-A35-6442
  Date
  1863 08 07
  View object
 • Title
  Do Naczelnika Sił zbrojnych Województwa Augustowskiego. [Aplinkraštis]
  Shelfmark
  F5-A35-6437
  Date
  1863 09 03
  View object
 • Title
  Do Naczelnika Sił zbrojnych Województwa Augustowskiego. [Aplinkraštis]
  Shelfmark
  F5-A35-6436
  Date
  1863 08 29
  View object
 • Title
  Wydział Wojny Rządu Narodowego. Rozkaz dzienny do Wojsk Narodowych
  Shelfmark
  F5-A35-6430,6475
  Date
  1863 07 03
  View object
 • Title
  Rząd Narodowy. [Nutarimas]
  Shelfmark
  F5-A35-6405
  Date
  1863 05 03
  View object
 • Title
  Od Wydziału Wojny Rządu Narodowego. Instrukcya dla Naczelników Wojskowych Wojewódskich
  Shelfmark
  F5-A35-6404,6404/1
  Date
  1863 05 04
  View object
 • Title
  Rząd Narodowy. Wydział Wojny. [Raštas Augustavo vaiv. Karo viršininkui]
  Shelfmark
  F5-A35-6392
  Date
  1863 08 12
  View object
 • Title
  Do Naczelnika Sił Wojewodztwa Grodzieńskiego. [Lydraštis prie karininkų sąrašo]
  Shelfmark
  F5-A35-6383
  Date
  1863 08 24
  View object
 • Title
  Do Naczelnika Wojskowego Województwa Augustowskiego. [Aplinkraštis]
  Shelfmark
  F5-A35-6382
  Date
  1863 08 07
  View object
 • Title
  Organizacya Sztabów Wojsk Narodowych Powstania w R. 1863
  Shelfmark
  F5-A35-6418,6477
  Date
  1863 05 12
  View object
 • Title
  Komitet Centralny jako Rząd Narodowy do Naczelnika Sił Wojewodztwa Augustowskiego
  Shelfmark
  F5-A35-6401
  Date
  1863 04 29
  View object
 • Title
  Laiškai (2) Adomui Mickevičiui
  Creator
  Malewski, Franciszek
  Shelfmark
  F24-41
  Date
  1822
  View object
 • Title
  Laiškas Juozapui Ježovskiui
  Creator
  Pietraszkiewicz, Onufry
  Shelfmark
  F24-63
  Date
  1821 07 20
  View object
 • Title
  Laiškai (2) Pranciškui Malevskiui
  Creator
  Pietraszkiewicz, Onufry
  Shelfmark
  F24-61
  Date
  1821
  View object
 • Title
  Laiškai (6) Adomui Mickevičiui
  Creator
  Pietraszkiewicz, Onufry
  Shelfmark
  F24-55
  Date
  1820-1822
  View object
 • Title
  Laiškai (5) Juozapui Ježovskiui
  Creator
  Malewski, Franciszek
  Shelfmark
  F24-49
  Date
  1822
  View object
 • Title
  Laiškai (3) Anuprui Petraškevčiui
  Creator
  Malewski, Franciszek
  Shelfmark
  F24-26
  Date
  1822-1823
  View object
 • Title
  „Działo się w Warszawie na Sesyi Ekonomiczney Kommissyi Edukacyi Narodowey...“
  Shelfmark
  F19-49
  Date
  1791 12 24
  View object
 • Title
  [Neišaiškinto asmens laiškas Jonui Sniadeckiui į Vilnių]
  Creator
  Czartoryski, Adam Jerzy
  Shelfmark
  F19-46e
  Date
  1815 02 18/6
  View object
 • Title
  „Wielmozny Mosci Dobrodzieiu Rok się dawno skonczyl...“
  Creator
  Żdżeński
  Shelfmark
  F19-45c
  Date
  1785 05 18
  View object
 • Title
  „Wielmozny Mci Dobrodzieju JPan Litwinski dawniey Professor wymowy w...“
  Creator
  Zabłocki, Franciszek
  Shelfmark
  F19-45a_2
  Date
  1784 05 11
  View object
 • Title
  „Wielmozny Mci Dobrodzieju Rezultatem P. Kommissyi na punkta potrzebuiące Tey rezolucyi...“
  Creator
  Zabłocki, Franciszek
  Shelfmark
  F19-45a_1
  Date
  1784 04 28
  View object
 • Title
  „Wielmozny Mci Dobrodzieju Kommissya Policyi podala...“
  Creator
  Zabłocki, Franciszek
  Shelfmark
  F19-45a
  Date
  17-- 12 10
  View object
 • Title
  [Laiškas Jonui Sniadeckiui]
  Creator
  Stroinovskis, [Jeronimas]
  Shelfmark
  F19-41k
  Date
  1790 03 02
  View object
 • Title
  [Laiškas Jonui Sniadeckiui]
  Creator
  Ostrowski, Stanisław
  Shelfmark
  F19-38d
  Date
  1786 05 16
  View object
 • Title
  „Wielmozny Mci Dobrodzieju Zadosyc czyniąc obligacji W. Sniadeckiego y Samegoz WWM Pana Dobrodzieia wexel JP Blanc na Bankiera tuteyszego...“
  Creator
  Lelewel, Karol
  Shelfmark
  F19-37c_3
  Date
  1792 02 15
  View object
 • Title
  „Wielmozny Mci Dobrodzieju Pomimo staranie moie niemoglem wytargowac aby tylko 39 ZlPoll na funt szterling“
  Creator
  Lelewel, Karol
  Shelfmark
  F19-37c_2
  Date
  1787 02 10
  View object
 • Title
  „Wielmozny Mci Dobrodzieju Wedlug zadania WWMPana Dobrodzieia posylam kopie...“
  Creator
  Lelewel, Karol
  Shelfmark
  F19-37c_1
  Date
  1783 06 25
  View object
 • Title
  „Pewnieś WMC Pan niemyślał o tym pisząc do mnie 10 Januarii żem się takiego Listu...“
  Creator
  Kołłątaj, Hugo
  Shelfmark
  F19-36e_2
  Date
  1784 01 17
  View object
 • Title
  „Trzeba sobie raz i nazawsze tę regułę ułozuc, aby to wszystko...“
  Creator
  Kołłątaj, Hugo
  Shelfmark
  F19-36e_1
  Date
  1783 04 09
  View object
 • Title
  „Wielmozny mosci Dobrodzieiu Jak iestem zupelnie przekazany o dobrym Sercu...“
  Creator
  Jakukiewicz, Adam
  Shelfmark
  F19-35n_5
  Date
  1790 11 27
  View object
 • Title
  „Wielmozny Mosci Dobrodzieiu List WMc Pana Dobrodzieia w tę Sobotę...“
  Creator
  Jakukiewicz, Adam
  Shelfmark
  F19-35n_3
  Date
  1786 11 11
  View object
 • Title
  „Wielmozny Mosci Dobrodzieiu Znalazlem list...“
  Creator
  Jakukiewicz, Adam
  Shelfmark
  F19-35_4
  Date
  1787 06 01
  View object

Pages