Digital Collections

Topic

Show more

Language

Rights

Search results

 • Title
  „ Planik Uzywalnych Scian y Dyferęcyi Wo Kozakow. z Folwarkiem Milaszunami ..."
  Shelfmark
  F23-14_2
  Date
  1825
  View object
 • Title
  „ Planik Uźywalnych Scian y Dyfferencyi Wo Kozakowskiego od Wśi Etykanców z Folwarkiem Miłaszunami XX Dominikanów Wilenskich ..."
  Shelfmark
  F23-14_1
  Date
  1825 04 14
  View object
 • Title
  „My Urzędnicy y Obywatele Pttu Wiłkomierskiego...". [Liudijimas apie Jakubovskių bajorišką kilmę]
  Shelfmark
  F5-A28-4911
  Date
  1802 12 11
  View object
 • Title
  „List dobrowolny Zaręczny Zapis Odemnie Alexandra Fitingofa...". [Priešvedybinės sutartys]
  Shelfmark
  F5-A28-4972a-4974
  Date
  1726
  View object
 • Title
  „Extrakt Dokumentu...z Archiwum Dyecezalnego Wilenskiego...". [Pinigų sumos skyrimo Kupiškio bažnyčiai raštas]
  Shelfmark
  F5-A28-4957
  Date
  1823 01 25, (1822)
  View object
 • Title
  Wypis z Xiąg Grodzkich Powiatu Wiłkomierskiego. [Dominiko Sventožeckio testamentas]
  Shelfmark
  F5-A28-4968,4971
  Date
  1758
  View object
 • Title
  Wypis z Xiąg Grodzkich Powiatu Wiłkomirskiego. [Kaimų Ukmergės pav. įkeitimo raštas]
  Shelfmark
  F5-A27-4666
  Date
  1746 10 15
  View object
 • Title
  Wypis z Xiąg Grodzkich Powiatu Wiłkomirskiego. [Dalies iš Pienionių dvaro skyrimo raštas]
  Shelfmark
  F5-A26-4576
  Date
  1705 11 07
  View object
 • Title
  Jozef Ozięmbłowski Podsądek Wiłkomierski. [Ukmergės pateisėjo pranešimas]
  Shelfmark
  F5-A26-4583-4584
  Date
  1713
  View object
 • Title
  „August wtory z Bozey Łaski Krol Polski...". [Sventožeckių bylinėjimosi su Koscialkovskiais ir Kirkilomis dokumentai]
  Shelfmark
  F5-A26-4585-4587,4604-4610,4617-4620
  Date
  1714-1731
  View object
 • Title
  Wypis z Xiąg Ziemskich Pttu Wiłkomirskiego. [Ukmergės žemės teismo liudijimai apie gaisro metu sudegusį turtą ir dokumentus]
  Shelfmark
  F5-A27-4694,4700
  Date
  1798
  View object
 • Title
  Wypis z Xiąg Spraw Grodzkich Powiatu Wiłkomierskiego. [ Bečerninkų ir Juostininkų kaimų įkeitimo raštas]
  Shelfmark
  F5-A27-4767
  Date
  1736, (1727 04 23)
  View object
 • Title
  Wypis z Xiąg Ziemskich Powiatu Wiłkomierskiego
  Shelfmark
  F5-A27-4648
  Date
  1787 05 16
  View object
 • Title
  „August wtory z Bozey Łaski Król Polski...". [ Vladislovo Kirkilos, Ukmergės stovyklininko, bylos su Sventožeckiais dokumentai]
  Shelfmark
  F5-A27-4623-4625,4629-4634
  Date
  1732-1733
  View object
 • Title
  Widymus z Xiąg Grodzkich Pttu Wiłłkomier-o. [Testamentas]
  Shelfmark
  F5-A27-4645-4647
  Date
  1798, (1762)
  View object
 • Title
  „ Plan Granicy Używalney XX. Dominikanow Wileńskich Folwarku Miłaszun od JW Zabieły y Kozakowskiego srorządzony w 1822 ..."
  Shelfmark
  F23-13
  Date
  1822
  View object
 • Title
  „ Takowy plan Granicy między Wsią Sarayściem JXX Domienikanow Miłaszunskich a maiętnością Dowmontyszkami WW Meierow przez Sąd podkomorski uczyniony a p. XX Domienikanow Zaskarzoney, iako zgodny z mappą Exdywizorską ..."
  Shelfmark
  F23-4
  Date
  XIX a. pirma pusė
  View object
 • Title
  Выпис с книг справ земских повету Вилкомирского.[Dalies dvarelio pardavimo aktas]
  Shelfmark
  F5-A6-1536
  Date
  1594 10 05
  View object
 • Title
  „От Мартина княжати Кгедройтского на Виденисках старосты...". [Šaukimas į Ukmergės pilies teismą]
  Shelfmark
  F5-A8-2019
  Date
  1599 01 01
  View object
 • Title
  [Pajamų ir išlaidų registravimo knyga]
  Shelfmark
  F5-A6-1593
  Date
  1842-1847
  View object
 • Title
  „Ja Wozny niźey napodpisaniu ręki mey..." [Intromisija]
  Shelfmark
  F5-A6-1619
  Date
  1806
  View object
 • Title
  [Pakvitavimai apie rekvizuotus produktus]
  Shelfmark
  F5-A5-1093-1094
  Date
  1812
  View object
 • Title
  „Ja Jan Monkiewicz Ziemianin Krol. Je. Msci powiatu Wiłkomirskiego...". [Taikos sutartis byloje dėl žemės sklypų ir muštynių]
  Shelfmark
  F5-A6-1554
  Date
  1626 10 08
  View object
 • Title
  Выпис с книг справ кгродских двора гдрского Вилкомирского. [Vaznio skundas]
  Shelfmark
  F5-A8-2024
  Date
  1608 01 05
  View object
 • Title
  Выпис с книг справ кгродских двора господарского Вилкомирского. [Ukmergės pilies teismo šaukimas]
  Shelfmark
  F5-A6-1591
  Date
  1590 08 06
  View object
 • Title
  Выпис с книг справ судовых кгродских двора гдрского Вилкомирского. [Koptų bylos dėl užpuldinėjimo ir turto grobstymo dokumentai]
  Shelfmark
  F5-A8-2008,2010,2014,2016
  Date
  1589-1596
  View object
 • Title
  Выпис с книг справ кгродских двора грского Вилкомирского. [Skabeikių dvarelio dovanojimo raštas]
  Shelfmark
  F5-A6-1500
  Date
  1619 09 06
  View object
 • Title
  „На враде грском кгродском Вилкомирском...". [Šaukimas į LDK vyr. tribunolo teismą]
  Shelfmark
  F5-A6-1591/1
  Date
  1646
  View object
 • Title
  Выпис с книг справ кгродских двора гдрского Вилкомирского. [Skundas]
  Shelfmark
  F5-A8-2017
  Date
  1597 03 24
  View object
 • Title
  „Жикгимонт третий божью милостью король Полский...".[Ukmergės žemės teismo šaukimas]
  Shelfmark
  F5-A8-2009
  Date
  1589 03 07
  View object
 • Title
  Wypis z Xiąg Duchownych Administratorskich Biskupstwa Wilenskiego. [Dovanojimo raštas]
  Shelfmark
  F5-A8-2018
  Date
  1598, (1596)
  View object
 • Title
  Transakta wieczyste i procederowe Domowi Kopciow na Majątki Peliszę i Oknisty w Pttcie Wiłkomierskim słuźące
  Shelfmark
  F5-A8-2006,2020-2021
  Date
  1607-1611
  View object
 • Title
  „Wedle Ukazu Jego Imperatorskiey Mosci...". [Šaukimas į Breslaujos žemės teismą]
  Shelfmark
  F5-A7-1650
  Date
  1799
  View object
 • Title
  Wypis z Xiąg Grodzkich Powiatu Wiłkomierskiego. [Intromisija]
  Shelfmark
  F5-A6-1612
  Date
  1797, (1781)
  View object
 • Title
  „Я Жыкгимонт Томашевич Волкин земенин грский повету Вилкомирскаго...". [Valstiečių įkeitimo sutartis]
  Shelfmark
  F5-A9-2194
  Date
  1622
  View object

Pages