Digital Collections

Topic

Show more

Language

Rights

Search results

 • Title
  „ Plan Granicy Używalney XX. Dominikanow Wileńskich Folwarku Miłaszun od JW Zabieły y Kozakowskiego srorządzony w 1822 ..."
  Shelfmark
  F23-13
  Date
  1822
  View object
 • Title
  „ Planik Uźywalnych Scian y Dyfferencyi Wo Kozakowskiego od Wśi Etykanców z Folwarkiem Miłaszunami XX Dominikanów Wilenskich ..."
  Shelfmark
  F23-14_1
  Date
  1825 04 14
  View object
 • Title
  „ Planik Uzywalnych Scian y Dyferęcyi Wo Kozakow. z Folwarkiem Milaszunami ..."
  Shelfmark
  F23-14_2
  Date
  1825
  View object
 • Title
  „ Takowy plan Granicy między Wsią Sarayściem JXX Domienikanow Miłaszunskich a maiętnością Dowmontyszkami WW Meierow przez Sąd podkomorski uczyniony a p. XX Domienikanow Zaskarzoney, iako zgodny z mappą Exdywizorską ..."
  Shelfmark
  F23-4
  Date
  XIX a. pirma pusė
  View object
 • Title
  Byla dėl negrąžintos skolos
  Shelfmark
  F4-(A218)17254,17255,17274
  Date
  1693
  View object
 • Title
  Wypis z Xiąg Zamkowych Wilkomierskich
  Shelfmark
  F4-(A225)17697
  Date
  1682 11 14
  View object
 • Title
  „Benedykt Tyzenhauz Wiłkomierski Sądowy..."
  Shelfmark
  F5-A1-280
  Date
  1743 04 28
  View object
 • Title
  „Proces Ichm PP Rymkiewiczow..."
  Shelfmark
  F5-A1-286,288
  Date
  1743-1744
  View object
 • Title
  Wypis z Xiąg Grodzkich Powiatu Wiłkomierskiego
  Shelfmark
  F5-A1-289,293
  Date
  1736
  View object
 • Title
  Wypis z Xiąg Grodzkich Powiatu Wilkomirskiego
  Shelfmark
  F5-A1-291
  Date
  1738
  View object
 • Title
  „Benedykt Tyzenhauz Wiłkomierski Sądowy..."
  Shelfmark
  F5-A2-297
  Date
  1746 08 29
  View object
 • Title
  „Benedykt Tyzenhauz Wiłkomierski Sądowy..."
  Shelfmark
  F5-A2-298
  Date
  1737
  View object
 • Title
  „Ja Jenerał JKMci nizey podpisaniem się wyrazony..."
  Shelfmark
  F5-A2-434-435,439-441
  Date
  1742-1744
  View object
 • Title
  „Ja Stanisław Adamowicz z Debski wozny...". [Pakvitavimas apie įteiktą teismo šaukimą byloje dėl nužudymo]
  Shelfmark
  F5-A2-444
  Date
  17--], (1598)
  View object
 • Title
  „Ja Jan Mikołajewicz Sarafinowicza Ziemienin..."
  Shelfmark
  F5-A2-460
  Date
  17--], (1599)
  View object
 • Title
  Valdos įkeitimo raštas
  Shelfmark
  F5-A2-471
  Date
  1791
  View object
 • Title
  Wypis z Xiąg Grodzkich Powiatu Wiłkomirskiego. [Dalies iš Pienionių dvaro skyrimo raštas]
  Shelfmark
  F5-A26-4576
  Date
  1705 11 07
  View object
 • Title
  Jozef Ozięmbłowski Podsądek Wiłkomierski. [Ukmergės pateisėjo pranešimas]
  Shelfmark
  F5-A26-4583-4584
  Date
  1713
  View object
 • Title
  „August wtory z Bozey Łaski Krol Polski...". [Sventožeckių bylinėjimosi su Koscialkovskiais ir Kirkilomis dokumentai]
  Shelfmark
  F5-A26-4585-4587,4604-4610,4617-4620
  Date
  1714-1731
  View object
 • Title
  „August wtory z Bozey Łaski Król Polski...". [ Vladislovo Kirkilos, Ukmergės stovyklininko, bylos su Sventožeckiais dokumentai]
  Shelfmark
  F5-A27-4623-4625,4629-4634
  Date
  1732-1733
  View object
 • Title
  Widymus z Xiąg Grodzkich Pttu Wiłłkomier-o. [Testamentas]
  Shelfmark
  F5-A27-4645-4647
  Date
  1798, (1762)
  View object
 • Title
  Wypis z Xiąg Ziemskich Powiatu Wiłkomierskiego
  Shelfmark
  F5-A27-4648
  Date
  1787 05 16
  View object
 • Title
  Wypis z Xiąg Grodzkich Powiatu Wiłkomirskiego. [Kaimų Ukmergės pav. įkeitimo raštas]
  Shelfmark
  F5-A27-4666
  Date
  1746 10 15
  View object
 • Title
  Wypis z Xiąg Ziemskich Pttu Wiłkomirskiego. [Ukmergės žemės teismo liudijimai apie gaisro metu sudegusį turtą ir dokumentus]
  Shelfmark
  F5-A27-4694,4700
  Date
  1798
  View object
 • Title
  Wypis z Xiąg Spraw Grodzkich Powiatu Wiłkomierskiego. [ Bečerninkų ir Juostininkų kaimų įkeitimo raštas]
  Shelfmark
  F5-A27-4767
  Date
  1736, (1727 04 23)
  View object
 • Title
  „My Urzędnicy y Obywatele Pttu Wiłkomierskiego...". [Liudijimas apie Jakubovskių bajorišką kilmę]
  Shelfmark
  F5-A28-4911
  Date
  1802 12 11
  View object
 • Title
  „Extrakt Dokumentu...z Archiwum Dyecezalnego Wilenskiego...". [Pinigų sumos skyrimo Kupiškio bažnyčiai raštas]
  Shelfmark
  F5-A28-4957
  Date
  1823 01 25, (1822)
  View object
 • Title
  Wypis z Xiąg Grodzkich Powiatu Wiłkomierskiego. [Dominiko Sventožeckio testamentas]
  Shelfmark
  F5-A28-4968,4971
  Date
  1758
  View object
 • Title
  „List dobrowolny Zaręczny Zapis Odemnie Alexandra Fitingofa...". [Priešvedybinės sutartys]
  Shelfmark
  F5-A28-4972a-4974
  Date
  1726
  View object
 • Title
  „Жикгимонт трети божю милостью король Польский..."[Šaukimas į teismą]
  Shelfmark
  F5-A3-548
  Date
  1619 10 10
  View object
 • Title
  „Жыкгимонт трети божью милостю король Польский..."[Šaukimas į teismą]
  Shelfmark
  F5-A3-554-555
  Date
  1620
  View object
 • Title
  Wypis z Xiąg Grodzkich Pttu Wiłkom[ierskiego]
  Shelfmark
  F5-A3-694
  Date
  17--], (1712, 1724)
  View object
 • Title
  Выпис с книг справ кгродских враду грского Вилкомирского. [Vaznio pakvitavimas apie įteiktą pranešimą]
  Shelfmark
  F5-A4-792
  Date
  1676
  View object
 • Title
  Wypis z Xiąg Ziemskich Powiatu Wiłkomierskiego [Intromisija]
  Shelfmark
  F5-A4-802
  Date
  1798, (1751)
  View object
 • Title
  „Ja Jan Mikołaiewicz Monkiewicz Ziemianin..."
  Shelfmark
  F5-A4-874,925
  Date
  1627
  View object

Pages