Digital Collections

Creator

Topic

Show more

Language

Rights

Search results

 • Title
  „Ян Казимер з божое ласки король Польски...". [LDK vyr. tribunolo šaukimas]
  Shelfmark
  F5-A29-5251
  Date
  1651
  View object
 • Title
  Выпис с книг кгродских замку грского воеводства Троцкого. [Trakų vaiv. vaznio reliacijos kvitas]
  Shelfmark
  F5-A29-5275/1
  Date
  1641 12 21
  View object
 • Title
  „Ego Infra Scriptus et Singulis...“
  Shelfmark
  F5-A28-4895
  Date
  1801 04 22
  View object
 • Title
  Выпис с книг кгродских воеводства Троцкого. [Vilniaus vaiv. vaznio reliacijos kvitas]
  Shelfmark
  F5-A28-5038
  Date
  1647 03 09
  View object
 • Title
  Выпис с книг сурокгаторских воеводства Троцкого. [Vaznio pakvitavimas apie įteiktą teismo šaukimą Korsakams]
  Shelfmark
  F5-A28-5037
  Date
  1651 10 16
  View object
 • Title
  „Visitatio Generalis Ecclesiae Praepositalis et Parochialis NovoTrocensis..."
  Shelfmark
  F57-B53-854
  Date
  1731 11 18
  View object
 • Title
  „Wypis z xiąg ziemskich W[ojewódz]twa Trockiego“
  Shelfmark
  F5-A27-4662
  Date
  1773 12 17
  View object
 • Title
  Wypis z Xiąg Grodzkich Woiewodztwa Trockiego. [Trakų pilies teismo sprendimas]
  Shelfmark
  F5-A27-4657
  Date
  1736 10 05
  View object
 • Title
  „Excerpt z Protokułu Sledztwennego Sądu Granicznego Powiatu Trockieko...". [Paparčių dominikonų bylos dėl valdų ribų nustatymo dokumentai]
  Shelfmark
  F5-A27-4741
  Date
  1820-1821
  View object
 • Title
  „ MAPPA Placu XX Bernardynow Trockich zrysowana przesz X. Pawła Butkiewicza z Zakonu Oyca Swiętego Franciszka w Roku Panskim ..."
  Creator
  Butkiewicz, Paweł
  Shelfmark
  F23-47
  Date
  1800 09 30
  View object
 • Title
  „ Mappa Placu całego XX Bernardynow w Mieście Trokach sytuowanego zrysowana w Roku 1800 Dnia 30 Augusta ..."
  Creator
  Przewalkowski, Urbanus
  Shelfmark
  F23-46
  Date
  1800 08 30
  View object
 • Title
  „ Mappa Łąk Płomiany nazwanych z Lasami i Wodami neleżącemi do XX. Bernardynów Konwentu Trockiego ..."
  Creator
  Dmochowski, Henricus
  Shelfmark
  F23-45
  Date
  1800
  View object
 • Title
  „Antoni Hryniewicz Podczaszy y Sędzia Grodzki Woiewodztwa Trockiego...". [Dvarelio pardavimo sutartis]
  Shelfmark
  F5-A9-2055
  Date
  1778 05 18
  View object
 • Title
  Tadeusz y Barbara z Tyzenhauzów Wawrzeccy Woyscy Pttu Brasławskiego. [Pranešimas apie įkeisto dvaro išpirkimą]
  Shelfmark
  F5-A9-2116
  Date
  1776 06 24
  View object
 • Title
  Wypis z Xiąg Grodzkich Woiewodztwa Trockiego. [Skundas]
  Shelfmark
  F5-A9-2143
  Date
  1721 12 04
  View object
 • Title
  „Я Андрей Ян Юревич Явькгел земенин..."
  Shelfmark
  F5-A9-2195
  Date
  1627 05 20
  View object
 • Title
  „Ян Казимер з ласки божей король Польски...". [LDK vyr. tribunolo šaukimas]
  Shelfmark
  F5-A9-2275
  Date
  1652
  View object
 • Title
  „Жикгимонт третий божью млсю корол Полский...". [Jono ir Jeronimo Švabų bylos dokumentai]
  Shelfmark
  F5-A8-1927-1928
  Date
  1594
  View object
 • Title
  Выпис с книг кгродских замку грского воеводства Троцкого
  Shelfmark
  F5-A9-2213
  Date
  1634 09 29
  View object
 • Title
  „Wedle Ukazu Jego Imperatorskiey Mośći...". [Trakų pilies teismo šaukimas]
  Shelfmark
  F5-A7-1763
  Date
  1803
  View object
 • Title
  „Я Миколая Криштофа Радивила кнжати на Несвижу...". [Trakų pilies teismo šaukimas]
  Shelfmark
  F5-A8-1929
  Date
  1594 05 03
  View object
 • Title
  „Władysław czetwerty božju milostiu korol Polski...". [Šaukimas į LDK vyr. tribunolo teismą]
  Shelfmark
  F5-A9-2229
  Date
  17--], (1645)
  View object
 • Title
  [Skundas]
  Shelfmark
  F5-A7-1691
  Date
  1817, (1799)
  View object
 • Title
  Выпис с книг кгродских замку гдрского воеводства троцкого. [Skundas dėl Ambraziškių dvarelio apvogimo]
  Shelfmark
  F5-A6-1499
  Date
  1604 03 11
  View object
 • Title
  „Nayiasnieyszy Naypotęznieyszy Wielki Monarcho...". [Prašymas patikslinti palivarko ribas]
  Shelfmark
  F5-A7-1749
  Date
  1816
  View object
 • Title
  „Wedle Ukazu Jego Imperatorskiey Mosci...". [Trakų žemės teismo šaukimas]
  Shelfmark
  F5-A7-1712
  Date
  1820
  View object
 • Title
  „От Александра Слушки Воеводы Трокского...". [Jono Švabo, Smeltenės seniūno, bylos su Martynu Butrinskiu dokumentai]
  Shelfmark
  F5-A9-2251-2262,2268-2269
  Date
  1646-1649
  View object
 • Title
  Wypis z Xiąg Grodkich Woiewodztwa Trockiego. [Skundas]
  Shelfmark
  F5-A9-2130
  Date
  1720 10 17
  View object
 • Title
  „Kazimierz Dominik z Kozielska Oginski Wwda Trocki...". [Bylos dėl Alovės dvaro užpuolimo dokumentai]
  Shelfmark
  F5-A9-2128,2149-2150
  Date
  1724-1729
  View object
 • Title
  „Nayiasnieyszy Naypotenznieyszy Wielki Aleksandrze...". [Prašymas Trakų apeliaciniam žemės ribų teismui]
  Shelfmark
  F5-A7-1750
  Date
  1816
  View object
 • Title
  „Ян Казимер божью милостью король Польский...". [LDK vyr. tribunolo šaukimas]
  Shelfmark
  F5-A9-2270-2271
  Date
  1650
  View object
 • Title
  [Bylos dėl Povilo Švabo palikimo dokumentai]
  Shelfmark
  F5-A8-1919-1921
  Date
  1541-1548
  View object
 • Title
  „Ja Jerzy Kazimierz Juriewicz Jawgiel..."
  Shelfmark
  F5-A9-2217,2219,2222
  Date
  1634-1635
  View object
 • Title
  [Vaznio pakvitavimas apie įteiktus Trakų žemės teismo šaukimus]
  Shelfmark
  F5-A9-2120
  Date
  1776 07 16
  View object
 • Title
  „Wedle Ukazu Jegi Imperatorskiey Mosci...". [Trakų žemės teismo šaukimai]
  Shelfmark
  F5-A7-1723-1724
  Date
  1808
  View object

Pages