Digital Collections

Place

Topic

Clear active filters

Creator

Show more

Topic

Show more

Language

Related persons

Rights

Search results

 • Title
  „Erklärung..."
  Shelfmark
  F8-2257
  Date
  S. a
  View object
 • Title
  „... Сравнительная Таблица Двукратныхъ Измеренiй Именiя Суеты..."
  Shelfmark
  F8-1840
  Date
  1865
  View object
 • Title
  "Mappa Gruntow, sianozęci, lasow, zarosli Dworu Kłopotu..."
  Shelfmark
  F67-1977
  Date
  1839 03 30
  View object
 • Title
  [Planas]
  Shelfmark
  F8-477
  Date
  18--
  View object
 • Title
  [J. Lelevelio buto Varšuvoje planas]
  Shelfmark
  F12-15
  Date
  1831
  View object
 • Title
  „ Opisanie granice Ciwińszczyzny teraz to trzym[a] Po Baliwonowiczu Pan Jan Stańkowicz "
  Shelfmark
  F23-76_2
  Date
  XVII a. I pusė
  View object
 • Title
  „ Mappa praktyczna zrysowana przez Michała Krayskiego Ucznia Klassy 3ciey w Gimnazyum Zabialskiem XX: Dominikanów..."
  Creator
  Krayski, Michał
  Shelfmark
  F23-120_5
  Date
  1819 05 30
  View object
 • Title
  „ Mappa praktyczna zrysowana przez Antoniego Szumborskiego Ucznia Klassy III w Gymnazyum Zabialskim XX Dominikanow..."
  Creator
  Szumborski, Antoni
  Shelfmark
  F23-120_7
  Date
  1819
  View object
 • Title
  „ Mappa Zrysowana przez Jana Mihanowicza Ucznia Klassy III w Szkołach [Gimnazyalnych] Zabialskich Zgromadzenia X:X: Dominikanow..."
  Creator
  Mihanowicz, Jan
  Shelfmark
  F23-119_4
  Date
  1818
  View object
 • Title
  „ Mappa Geometryczna podlug wymiaru praktycznego zrysowana przez Jozeffa Toczyckiego Ucznia Klassy IIIciey..."
  Creator
  Toczycki, Jozef
  Shelfmark
  F23-113_7
  Date
  1807-1808
  View object
 • Title
  „ Mappa Praktyczna z Rysowana przez Leonarda Dukozynskiego Ucznia Klassy IIIiey w Szkołe Gimnazyalney Zabialskiey..."
  Creator
  Dukozynski, Leonard
  Shelfmark
  F23-119_28
  Date
  1818 06 01
  View object
 • Title
  „ Mappa Praktyczna zrysowana przez Jozefa Snarskiego Ucznia Klassy IV..."
  Creator
  Snarski, Jozef
  Shelfmark
  F23-121_9
  Date
  1822 05 21
  View object
 • Title
  „ Mappa praktyczna z rysowana przez Marcina Korsaka Ucznia Klassy IVtey..."
  Creator
  Korsak, Marcin
  Shelfmark
  F23-121_7
  Date
  1822 05 26
  View object
 • Title
  „ Ta Mappa Zrysowana przez Stanisława Jakowickiego uczna Klassy IVtey"
  Creator
  Jakowicki, Stanisław
  Shelfmark
  F23-121_5
  Date
  1822
  View object
 • Title
  „ Mappa Geometryczna podług wymiaru praktycznego zrysowana przez Xawiera Ciechanowicza Ucznia Klassy..."
  Creator
  Ciechanowicz, Xawier
  Shelfmark
  F23-113_1
  Date
  1808
  View object
 • Title
  Neišaiškintos vietovės geometrinis planas
  Creator
  Ostrowski, Stanisław
  Shelfmark
  F23-121_8
  Date
  1822
  View object
 • Title
  „ Ta Mappa z rysowana przez Justyna Kozicza Ucznia Klassy IIIcey w Szkole Gemmnazyum Zabialskiey..."
  Creator
  Kozicz, Justyn
  Shelfmark
  F23-120_4
  Date
  1819
  View object
 • Title
  „ Mappa Praktyczna zrysowana przez Józefa Oginskiego..."
  Creator
  Oginski, Józef
  Shelfmark
  F23-119_22
  Date
  1818
  View object
 • Title
  [Neišaiškintos vietovės geometrinis planas]
  Shelfmark
  F23-230_2
  Date
  XIX a
  View object
 • Title
  „ MAPPA Jeometryczna podług wymiaru praktycznego zrysowana przez Ignacego Starzeńskiego Ucznia Klassy IV R[ok]u 1808/1809..."
  Creator
  Starzeński, Ignacy
  Shelfmark
  F23-114_2
  Date
  1808-1809
  View object
 • Title
  [Neišaiškintos vietovės geometrinis planas]
  Creator
  Malinowski, Kazimierz
  Shelfmark
  F23-118_5
  Date
  1815
  View object
 • Title
  „ Ta Mappa rysował Mikołay Kawecki Uczeń Klassy Czwartoy w Szkołach Publicznych Zabialskich XX Dominikanow..."
  Creator
  Kawecki, Mikołay
  Shelfmark
  F23-118_8
  Date
  1815 06 25
  View object
 • Title
  „ MAPPA Geometryczna podług wymiaru Praktyczne. zrysowana przez Jana Lepkowskiego Ucznia Klassy 3ciey..."
  Creator
  Lepkowski, Jan
  Shelfmark
  F23-113_8
  Date
  1807-1808
  View object
 • Title
  „ Mappa Geometryczna według wymiaru praktycznego zrysowańa przez Jana Bohdanowicza Ucznia Klassy IV..."
  Creator
  Bohdanowicz, Jan
  Shelfmark
  F23-113_3
  Date
  1807-1808
  View object
 • Title
  „ Ta Mappa Zrysowana przez Jerzego Kiszki Ucznia Klassy IVtey..."
  Creator
  Kiszka, Jerzy
  Shelfmark
  F23-121_13
  Date
  1822
  View object
 • Title
  Neišaiškintos vietovės geometrinis planas
  Creator
  Mackiewicz, Stefan
  Shelfmark
  F23-121_11
  Date
  1822
  View object
 • Title
  [Neišaiškintos vietovės geometrinis planas]
  Shelfmark
  F23-230_3
  Date
  XIX a
  View object
 • Title
  „ Mappa Praktyczna przez Alexandra Izusłowskiego Ucznia Klassy V ..."
  Creator
  Izysłowski, Alexander
  Shelfmark
  F23-119_15
  Date
  1818 06 03
  View object
 • Title
  „ Mappa Praktyczna Zrysowana przez Jozeffa Zahorskiego Ucznia Klassy IV..."
  Creator
  Zahorski, Jozef
  Shelfmark
  F23-121_10
  Date
  1822
  View object
 • Title
  „ MAPPA Geometryczna podług wymiaru praktycznego Zrysowana przez Klemensa Więckowskiego Ucznia Klassy III. Roku 1808/1809 w Szkołch Publicznych ZABIAŁSKICH..."
  Creator
  Więckowski, Klemens
  Shelfmark
  F23-114_1
  Date
  1808-1809
  View object
 • Title
  [Milkovščiznos dvaro žemių planas]
  Shelfmark
  F23-163b
  Date
  XIX a
  View object
 • Title
  „ Mapa Jeometryczna podług wymiaru praktycznego zrysowana przez Jozefa Koźłowskiego Ucznia Klassy IV..."
  Creator
  Kozłowski, Józef
  Shelfmark
  F23-115_9
  Date
  1810
  View object
 • Title
  „ Mappa praktyczna zrysowana przez Jana Buynickiego Ucznia Klassy Piątey w Szkole Gimnazialney Zabialskiey..."
  Creator
  Buynicki, Jan
  Shelfmark
  F23-119_8
  Date
  1818 06 01
  View object
 • Title
  „ Mappa Praktyczna zrysowana przez Symona Sidlawy Ucznia Klassy N. w Szkolach Gimnazialnych Zabialskich..."
  Creator
  Sidlawa, Symon
  Shelfmark
  F23-119_1
  Date
  1818
  View object
 • Title
  „ MAPPA Geometryczna podług wymiaru praktycznago zrysowana przez Jana Nikonowicza Ucznia Klassy III Drugoletniego..."
  Creator
  Nikonowicz, Jan
  Shelfmark
  F23-113_4
  Date
  1808
  View object

Pages