Digital Collections

Place

Topic

Clear active filters

Creator

Show more

Topic

Show more

Language

Related persons

Rights

Search results

 • Title
  „ Mappa Poletką Dyrżańskiey od Oleniszek podzielonego na trzy Działy. Każdy Dział na 6 Sznurkow Liniami równo=odległemi ..."
  Shelfmark
  F23-5
  Date
  1823
  View object
 • Title
  Neišaiškintos vietovės geometrinis planas
  Shelfmark
  F23-149
  Date
  XIX a
  View object
 • Title
  „ Plan der Schlacht von Inkerman aut 04/05 Now. 1854 "
  Shelfmark
  F23-201
  Date
  po 1854
  View object
 • Title
  „ Mappa Wiosek Pomusia y Markuncow seu Piegan y Zugmuntow "
  Shelfmark
  F23-29
  Date
  XIX a. pr
  View object
 • Title
  „ KARTA Pozostałych w Cesarstwie Rossyiskiem Franciszkańskiego Zakonu wsystkich oprócz Międzyrzecza Klasztorów położenie OKAZUIĄCA "
  Shelfmark
  F23-63
  Date
  1832
  View object
 • Title
  Maskvos miesto planas
  Shelfmark
  F23-211
  Date
  po 1795
  View object
 • Title
  „ Mappa praktyczna zrysowana przez Kaietana Woydzbuna Ucznia Klassy IIIciey..."
  Creator
  Woydzbun, Kaietan
  Shelfmark
  F23-143
  Date
  1821
  View object
 • Title
  „ Mapa gruntu oromego podzielonego na Morgi w Polepiu zawieraiąca w sobie zaniechawszy liczbę pręcików 92° 43'. to iest Morgow 30 ..."
  Shelfmark
  F23-26
  Date
  1792
  View object
 • Title
  „ Mappa Miasta Uszacza z przyległościami..."
  Shelfmark
  F23-110
  Date
  1792 07 16
  View object
 • Title
  „ Mapa Prowincyi Litewskiey, Zakonu Kaznodzieyskiego..."
  Creator
  Szukiewicz
  Shelfmark
  F23-61
  Date
  XVIII a. pab.-XIX a. pr
  View object
 • Title
  Neišaiškintos vietovės planas
  Shelfmark
  F23-150
  Date
  XVIII a
  View object
 • Title
  [Tolminovo kaimo žemių ribų geometrinis planas]
  Shelfmark
  F23-86
  Date
  XIX a. pr
  View object
 • Title
  „ MAPPA Wsi Podalesia między Rzeką Wilią, rzeczką Olosą, Goscincem i Lasem Skarbowym ..."
  Shelfmark
  F23-27
  Date
  1824
  View object
 • Title
  [ Ziemia Nurska ]
  Shelfmark
  F23-136
  Date
  XVIII-XIX a
  View object
 • Title
  [Ukropiškių dvaro pastatų ir žemių geometrinis planas]
  Shelfmark
  F23-84
  Date
  XIX a. I pusė
  View object
 • Title
  [Pociūnų palivarko ir jam priklausančio Jokūbonių kaimo žemių ribų aprašymas]
  Creator
  Szemega, Andrzey
  Shelfmark
  F23-25
  Date
  orig. 1789
  View object
 • Title
  „ MAPPA Gruntów Tartackich, między Puszczą Hrabstwa Myszskiego położenie maiących, Dóbr JWo Józefa Hrabi Niesiołowskiego Woiewody Nowogródzkiego Orderow Polskich Kawalera..."
  Shelfmark
  F23-83
  Date
  1805 06 23
  View object
 • Title
  „ Gruntze mit der Feld Mark Olsanka..."
  Shelfmark
  F23-142
  Date
  XVIII a. pab. - XIX a. pr
  View object
 • Title
  Neišaiškintos vietovės geometrinis planas
  Shelfmark
  F23-148
  Date
  XIX a
  View object
 • Title
  „ Plan wsi Antonowa przyległy Miasteczku Wołyncom, zdjęty przez Uczniow czterech klass wyzszych Gimnazium Zabialskiego..."
  Creator
  Fiedorowicz, Konstanty
  Shelfmark
  F23-106
  Date
  1838 05 15
  View object
 • Title
  [Rospundos upės baseine esančių žemių planas]
  Shelfmark
  F23-129
  Date
  1527-1528
  View object
 • Title
  „ Wies NEROW Zw. "
  Shelfmark
  F23-20
  Date
  1785-1824
  View object
 • Title
  „ Планъ казеннаго именiя „Порплища" церковной земли Порплицкаго православнаго причта. Виленской губернiи, Вилейскаго уезда "
  Shelfmark
  F23-97
  Date
  1868
  View object
 • Title
  „ Situations Plan, Der Stadt Hapsal an der Ost. = Sec. im Ebstlündisenben Gouwernement "
  Shelfmark
  F23-205
  Date
  XVIII a. pab
  View object
 • Title
  [Pietinio Bugo ir jo intakų Snivodos bei Sosonkos aplinkinių vietovių planas]
  Shelfmark
  F23-128
  Date
  XVII a
  View object
 • Title
  „ Карта Сокольского Уезда "
  Shelfmark
  F23-137
  Date
  XIX a. - XX a
  View object
 • Title
  „PUSZCZA DERECZYNSKA "
  Shelfmark
  F23-69
  Date
  po 1799
  View object
 • Title
  „ Mappa Maiętności Pacun w Pcie Wilenskim położoney WWch XX: Dominikanow Konwętu Wilenskiego S: Ducha, przez Wo Komornika Pttu Kowienskiego Mikołaia Zelingowskiego sporządzona w Roku 1789. Marca 30. Dnia ..."
  Creator
  Stankiewicz, Nikodem
  Shelfmark
  F23-24
  Date
  orig. 1789
  View object
 • Title
  „ Mappa Folwarku Rudni 1799 Pazdziernika 21 dnia "
  Creator
  Stachorski, Bartłomiey
  Shelfmark
  F23-66
  Date
  1799 10 21
  View object
 • Title
  [Lietuvos provincijos dominikonų vienuolynų tinklo žemėlapis.]
  Shelfmark
  F23-62
  Date
  XIX a. pab
  View object
 • Title
  „ ПЛАНЪ ДРИСВЯТСКАГО ОЗЕРА Ковенской губ. Ново-Александровскаго уезда "
  Creator
  [Maszotas, I. I.]
  Shelfmark
  F23-6
  Date
  1910
  View object
 • Title
  [Senųjų ir naujųjų Goniondzo dvaro žemių ribų planas]
  Shelfmark
  F23-132
  Date
  XVI a. vid. - II pusė
  View object
 • Title
  Neišaiškinots vietovės plano fragmentas
  Shelfmark
  F23-147
  Date
  XIX a
  View object
 • Title
  „ Kopija Mappy Maiętnośći Zamosza Dobr Lennych w Possesyi W[ielmozneg]o Stolnika P[owia]ttu Pińskiego w Powiecie Kobryńskim położenie maiące, z Mappy Autentyczney Obwod granicy namnieyszą Skale ..."
  Creator
  Hlebowicz, Jóżef
  Shelfmark
  F23-68
  Date
  1810 06 01
  View object
 • Title
  „ Plan de la Bataile de Johnnesberg "
  Shelfmark
  F23-204
  Date
  XVIII a. pab.-XIX a. pr
  View object

Pages