Digital Collections

Place

Rights

Language

Clear active filters

Creator

Show more

Topic

Show more

Related persons

Search results

 • Title
  Syn Marnotrawny, do Oyca nawrocony, Nawzór prawdziwey pokuty grzesznikow w pierwszey części wystawiony Roku MDCLXIV
  Shelfmark
  F3-57
  Date
  1664
  View object
 • Title
  Historia Ludu Boskiego... w iedne Corpus Historyi Zebrana Przez Xiedza Izaaka Josepha Berruyer Zakonu Societatis Iesu... na Polski z francuskiego przetłumaczona Jenzyk Roku
  Creator
  Berrueyer, Isaac Joseph
  Shelfmark
  F3-18_7
  Date
  S. a
  View object
 • Title
  Xięga Wymowy albo Rożnych Kazań poprawionych przez cwiczącyc h się w Krasomowskiey Sztuce Zakonnikow... Braci Mnieyszych Obserw. [...]
  Shelfmark
  F3-54
  Date
  1772-1789
  View object
 • Title
  Prerogatywa Zakonu Kaznodzieyskiego [...]
  Creator
  Szymak, Józef Tomasz Grzegorz
  Shelfmark
  F3-52
  Date
  1755
  View object
 • Title
  Liber occupationum inceptus Anno Dei 1823 Mensis Spetembris 27 die Trocis
  Shelfmark
  F3-49
  Date
  1823
  View object
 • Title
  Rok Pański 1770. Kaznodzieyskiey Pracy Rok Czwarty [...]
  Creator
  Kozicki, Czesław
  Shelfmark
  F3-51
  Date
  1770
  View object
 • Title
  Swica dla każdego katalika... Albo Kazania Niedzielne... Roku 1676
  Creator
  Kozicki, Czesław
  Shelfmark
  F3-50
  Date
  1767
  View object
 • Title
  [Kazania. Tematy teologiczne, zaczerpnięte z Pisma Sgo i Ojców Kościoła...]
  Shelfmark
  F3-44
  Date
  XVIII a
  View object
 • Title
  Kazania Na cześć Boga Przez Studentów Budzkich mowione Roku Pańskiego 1777
  Shelfmark
  F3-43_1
  Date
  1777
  View object
 • Title
  [Kazania]. Dwulecia szostego rok y wtory Kazania y Mowy niektóre w sobie od R. P. 1775... zawierający
  Shelfmark
  F3-42
  Date
  1774-1775
  View object
 • Title
  Kazania rozmaitych czasow mawiane
  Shelfmark
  F3-37
  Date
  1782-1791
  View object
 • Title
  Historia Ludu Boskiego... w iedne Corpus Historyi Zebrana Przez Xiedza Izaaka Josepha Berruyer Zakonu Societatis Iesu... na polski z francuskiego przetłumaczona Jenzyk
  Creator
  Berruyer, Isaac-Joseph
  Shelfmark
  F3-18_5
  Date
  S. a
  View object
 • Title
  Historia Ludu Boskiego... w iedne Corpus Historyi Zebrana przez X. Izaaka Josepha Berruyer Zakonu Societatis Iesu... na polski z francuskiego przetłumaczona Jenzyk Roku
  Creator
  Berruyer, Isaac-Joseph
  Shelfmark
  F3-18_6
  Date
  S. a
  View object
 • Title
  Zbiór niektórych kazań i nauk
  Shelfmark
  F3-10
  Date
  1794-1798
  View object
 • Title
  „Regestr Bierczy Czynszow Dziakła oraz pieniędznych w Folwarku Berezkim..."
  Shelfmark
  F5-A23-4318
  Date
  1774-1776
  View object
 • Title
  Regestr Srebra Jm Pana Podstolego WXLtto In Vim wypłacenia Hiberny na Chorągiew Jm Pana Kasztelana Wilenskiego, na zastaw wziętego
  Shelfmark
  F5-A29-5420
  Date
  16--
  View object
 • Title
  Reiestr Comodebrał rzeczy w skarbcu. [Antano Pžyseckio judamo turto sąrašas]
  Shelfmark
  F5-A29-5419
  Date
  17--
  View object
 • Title
  Connotatio mobilium
  Shelfmark
  F5-A29-5421
  Date
  17--
  View object
 • Title
  „Publiczne Źale Przy Sollenney depozycyi Ciała Jaśnie Wielmoźnego Jmsci Pana Jana Kazimierza...Sapiehy..."
  Shelfmark
  F5-A29-5402-5404
  Date
  1730 03 29
  View object
 • Title
  Birki. Maciey Orszewski po Jozefie. [Mokesčių registravimo knygelės]
  Shelfmark
  F5-A27-4823,4829,4831,4834
  Date
  1809-1822
  View object
 • Title
  Zascianek Gaie. Jakub Strazdas czyly Antoni Strazdas. [Mokesčių registravimo knygelės]
  Shelfmark
  F5-A27-4818,4828
  Date
  1812-1821
  View object
 • Title
  Teraliszki. Symon Orszewski. [Mokesčių registravimo knygelė]
  Shelfmark
  F5-A27-4800
  Date
  1812-1821
  View object
 • Title
  Ksiąźka Jana Matulanca do zapisywania opłacaiących Podatkow Dworowi Muskiemu od Roku 1809
  Shelfmark
  F5-A27-4793,4795,4797
  Date
  1809-1821
  View object
 • Title
  [Valstiečių sumokėtų mokesčių registravimo knygelės]
  Shelfmark
  F5-A27-4786/1-4787,4804
  Date
  1803-1830
  View object
 • Title
  Zascianek Lubkiszki. Jan Ruskanis. [Mokesčių registravimo knygelė]
  Shelfmark
  F5-A27-4794
  Date
  1812-1822
  View object
 • Title
  Ksiąźka Krzysztofa Rodziewicza do zapisywania opłacaiących podatkow Dworowi Muskiemu od Roku 1809
  Shelfmark
  F5-A27-4786,4791-4792
  Date
  1809-1821
  View object
 • Title
  „Przychod źyta w ziarnie..."
  Shelfmark
  F5-C11-925-926
  Date
  1605-1608
  View object
 • Title
  [Neįvardinto vienuolyno pajamų ir išlaidų registravimo knyga]
  Shelfmark
  F5-C11-965
  Date
  1800-1820
  View object
 • Title
  Laiškas neišaiškintam asmeniui (kunigui)
  Creator
  Gawronski, Stanisław
  Shelfmark
  F5-A35-6363-6364
  Date
  17--
  View object
 • Title
  Naczelnik Wojenny Wojewodztwa Augustowskiego do Rządu Narodowego. [Pranešimas]
  Shelfmark
  F5-A35-6468
  Date
  1863
  View object
 • Title
  Naczelnik Siły Zbrojnej Narodowej Województwa Augustowskiego. [Įsakymas dėl atostogų suteikimo]
  Shelfmark
  F5-A35-6466
  Date
  1863 05 05
  View object
 • Title
  „Upraszam Szanownego Naczelniku...". [P. Suzino raštas]
  Shelfmark
  F5-A35-6465
  Date
  1863 05 29
  View object
 • Title
  Do Naczelnika Wojennego Wojewodztwa Augustowskiego
  Shelfmark
  F5-A35-6464/1
  Date
  1863
  View object
 • Title
  [Sukilėlių armijos Antano Tiškos vadovaujamo būrio karininkų sąrašas]
  Shelfmark
  F5-A35-6464
  Date
  1863
  View object
 • Title
  [Laikinosios tautinės vyriausybės Augustavo vaiv. komisaro antspaudas]
  Shelfmark
  F5-A35-6463/1
  Date
  1863
  View object

Pages