Digital Collections

Place

Rights

Language

Clear active filters

Creator

Show more

Topic

Show more

Related persons

Search results

 • Title
  „Accessorium we spravie..." [Papildomi bylos duomenys]
  Shelfmark
  F59-10
  Date
  1761 (?)
  View object
 • Title
  Prietaisų brėžiniai. Zoologijos užrašai
  Shelfmark
  F59-100
  Date
  S. a
  View object
 • Title
  Mišučių (Miszucie) kaimo žemės planas. Parodyta atribojimas su Volovičiaus valdomis
  Shelfmark
  F59-102
  Date
  S.a
  View object
 • Title
  „Głos powtorny w sprawie..." [Papildomi bylos duomenys]
  Shelfmark
  F59-14
  Date
  S.a
  View object
 • Title
  Asmenų sąrašas. Minimi Sapiegos
  Shelfmark
  F59-15
  Date
  S.a
  View object
 • Title
  Sapiegų valdų pajamų sąskaitos
  Shelfmark
  F59-2
  Date
  1612
  View object
 • Title
  Dokumentų grupės anotacija. Minimas Lietuvos artilerijos generolas Kazimieras Leonas Sapiega
  Shelfmark
  F59-21
  Date
  1753
  View object
 • Title
  Slaptojo patarėjo Pranciškaus Sapiegos įgaliotinio pranešimo Gardino civiliniam gubernatoriui fragmentas
  Shelfmark
  F59-23
  Date
  1825
  View object
 • Title
  "Wedle ukazu jego imperatorskiey mosci ..."[Teismo šaukimas]
  Shelfmark
  F59-40
  Date
  1802 10 19
  View object
 • Title
  Šarnelės [arba Montvidiškių] valdos nuosavybės sekos lentelė. Išvardinti asmenys, valdę šį dvarą
  Shelfmark
  F59-62
  Date
  S.a
  View object
 • Title
  Blizno (blizienski) palivarko pajamų ir išlaidų sąrašas, sudarytas Jano Sadovskio (Jan Sadowski)
  Shelfmark
  F59-67
  Date
  1613-1616
  View object
 • Title
  "Reiestr czinszu ..." [Mokesčių sąrašas]
  Shelfmark
  F59-68
  Date
  1619
  View object
 • Title
  „Sumariusz zebrania rożnego przychodu ..."[Pajamų ir išlaidų sąrašas]
  Shelfmark
  F59-69
  Date
  1619
  View object
 • Title
  Regestr spisania zumarłych chłopow we wsi Przewłoce
  Shelfmark
  F59-70
  Date
  1630
  View object
 • Title
  „... sianozątka pustka filipowska ..." [Inventoriaus fragmentas]
  Shelfmark
  F59-71
  Date
  1644?
  View object
 • Title
  „Regestr kleynotow..." [Brangenybių sąrašo fragmentas]
  Shelfmark
  F59-8
  Date
  1707 (?)
  View object
 • Title
  Įgaliojimas
  Shelfmark
  F59-89
  Date
  1803
  View object
 • Title
  „Ludowika z Sapiegow Potocka ..." [Garantinis raštas]
  Shelfmark
  F59-9
  Date
  1732
  View object
 • Title
  "Regestr komportujących się papierow..." [Dokumentų sąrašas]
  Shelfmark
  F59-90
  Date
  1826 03 11
  View object
 • Title
  „ MAPPA Komor, Przykomorkow y Straż w Repertycyi Litewskiey Umieszczonych, a pód Osobliwemi Znakami w realney odsiebe odleglośći Zakonotowanych, Sporządzona "
  Shelfmark
  F23-203
  Date
  XVIII a. pab
  View object
 • Title
  „ [...] Nayiasnieszy Naypotężnieyszy wielki Monarcho Imperatorze Alexandru Pawlowiczu ...“
  Shelfmark
  F4-(A760)28575
  Date
  1719 - 1721
  View object
 • Title
  „w Protokule Remissyinym Sądu Granicznego Appellacyinego Trockiego Powiatu ...“
  Shelfmark
  F4-(A760)28576
  Date
  1823 10 01
  View object
 • Title
  „Obwodnica gruntow, Ląk y Lasu Folvarku Jewia należącego do Monastyru Wileńskiego Graeko Rossyiskiego ...“
  Shelfmark
  F4-(A760)28578
  Date
  1824 05 21
  View object
 • Title
  „Regestr Spraw od JW JPana Oginskiego Marszałka nadwornego WXL przezemnie nizey wyrażonego tegoz Jmci Płenipotenta w Roku terazn[ieszym] 1750 mca Apri[la] dnia Szesnastego do Archiwu Kancellaryi Ziem[stwa] Wil[e]n[skiego] vigore Dekretu Trybunaln[ego] w Roku 1749 mca 9bra 5 dnia..."
  Shelfmark
  F8-1269
  Date
  1750 04 16
  View object
 • Title
  „... W Sprawie JW Jitcw Panow Ignacego y Heleny z Kozielska Oginskich Marszałkow Wielkich WX Litt..."
  Shelfmark
  F8-1279
  Date
  1754-1759
  View object
 • Title
  Liudijimas dėl priesaikos
  Shelfmark
  F4-(A205)16072
  Date
  1635 10 10
  View object
 • Title
  Neįvardinto asmens [Radvilos?] nurodymai pavaldiniui dėl pilies ir maldos namų (zbór) antspaudų saugojimo
  Shelfmark
  F4-(A205)16077
  Date
  1653
  View object
 • Title
  Laiškas LDK arklidininkui, Prūsijos generalgubernatoriui [Boguslavui Radvilai]
  Creator
  Pękalski
  Shelfmark
  F4-(A205)16110
  Date
  1666 09 12
  View object
 • Title
  Laiškas LDK arklidininkui, Prūsijos generalgubernatoriui Boguslavui Radvilai
  Creator
  Korsakowa
  Shelfmark
  F4-(A205)16113
  Date
  1666 09 18
  View object