Digital Collections

Place

Clear active filters

Creator

Topic

Show more

Language

Related persons

Rights

Search results

 • Title
  „Wielmozny Nayosobliwszy Dobodzieju! Laskawe względy Wielmoznego Pana...“
  Creator
  Rodkiewicz, Wawrzyniec
  Shelfmark
  F16-11b
  Date
  1793 12 10
  View object
 • Title
  „Wielmozny Mosci Dobrodzieiu Insto do Laski Moiego Laskawcy y Dobrodzieia..“
  Creator
  Suchodolski, Franciszek
  Shelfmark
  F16-12d
  Date
  1777 07 28
  View object
 • Title
  „Mci Dobrodzieju! Po dosyć długiey i przykrey dla złey drogi, podroży, stanęłem tu dnia...“
  Creator
  Ševaljė, Janas
  Shelfmark
  F16-5_170
  Date
  1779 03 04
  View object
 • Title
  „Wielmozny Msci Dobrodzieju...“
  Creator
  Kobyliński, Ludwik
  Shelfmark
  F16-9k
  Date
  1793 12 03
  View object
 • Title
  Laiškas Andriui Streckiui
  Creator
  Kobyliński, Ludwik
  Shelfmark
  F17-4e
  Date
  1793
  View object
 • Title
  „Мы судьи головные на Трыбунал...“ [Pranešimas]
  Shelfmark
  F4-(A206)16260
  Date
  1616 09 17
  View object
 • Title
  Laiškai (2) valdovui
  Shelfmark
  F4-(A219)17324
  Date
  1666 12 28
  View object
 • Title
  Bylos dėl druskos krovinio dokumentai
  Shelfmark
  F4-(A219)17366,17381,17384
  Date
  1702-1706
  View object
 • Title
  „Выпис с книг земских...“ [Raštas]
  Shelfmark
  F4-(A231)17933
  Date
  1606 02
  View object
 • Title
  „Inwentarz Folwarku nazwanego Kurpiesze ze Wsią..."
  Shelfmark
  F5-A1-80-81
  Date
  17--
  View object
 • Title
  „От...Самуеля Полубинского Воеводы Новогородского". [Naugarduko pilies teismo šaukimas]
  Shelfmark
  F5-A16-3716
  Date
  1671 0824
  View object
 • Title
  „Ян Керновски судья...". [Bylos dėl skolų dokumentai]
  Shelfmark
  F5-A2-489,493
  Date
  1667-1692
  View object
 • Title
  Wypis z Xiąg Grodzkich Wttwa Nowogrodzkiego. [Vaznio pakvitavimas apie įteiktą teismo šaukimą]
  Shelfmark
  F5-A20-4108
  Date
  1768
  View object
 • Title
  „Od Bazylego Jachymowicza Woyta...Miasta Nowogrodzkiego...". [Naugarduko magistrato teismo šaukimas]
  Shelfmark
  F5-A20-4109/1
  Date
  1646 12 18
  View object
 • Title
  „Благословение Макария божью милостью архиепископа митрополита Киевскаго..."
  Shelfmark
  F5-A21-4233/4
  Date
  1548 06 19
  View object
 • Title
  „Благословение Макария божью милостью архиепископа митрополита Киевскаго..."
  Shelfmark
  F5-A21-4236
  Date
  1551 04 15
  View object
 • Title
  „Благоверные и Христолюбивые панове бурмистрове рядцы и лавники места Виленского...". [Kijevo metropolito Jonos pranešimas]
  Shelfmark
  F5-A21-4244/2
  Date
  1571 06 21
  View object
 • Title
  Выдимус с книг земских земли Новогродское. [Naugarduko žemės teismo sprendimas]
  Shelfmark
  F5-A25-4502
  Date
  1667 06 10
  View object
 • Title
  „Infra scriptus testor ex Libris Baptisatorum ecclesiae Parochialis Novogrodensis...“
  Shelfmark
  F5-A28-4888
  Date
  180 02 15
  View object
 • Title
  Выпис с книг кгродских замку гдрского воеводства Новгородского. [Naugarduko vaiv. vaznių reliacijos kvitas]
  Shelfmark
  F5-A29-5276
  Date
  1646 12 20
  View object
 • Title
  Выпис с книг кгродских замку гдрского воеводства Новгородского. [Gabrieliaus Kolendos, Polocko arkivyskupo, bylos dokumentai]
  Shelfmark
  F5-A29-5277-5278
  Date
  1659-1660
  View object
 • Title
  „Ot Mikołaia Sapiehy Woiewody Nowogrodzkiego...". [Raštas Jonui Pukliui, Naugarduko žemininkui]
  Shelfmark
  F5-A29-5411
  Date
  1627 03 27
  View object
 • Title
  „Ян Казимер з ласки божого король Польский..."[Šaukimas į teismą]
  Shelfmark
  F5-A3-546
  Date
  1668
  View object
 • Title
  Видимус с книг кгродских замку гсрского воеводства Новгородского. [Liudijimas apie Trakų vaivados našlei Seniavskai užrašytą pinigų sumą]
  Shelfmark
  F5-A3-566
  Date
  1683 09 03
  View object
 • Title
  LDK vyriausiojo tribunolo dekretas
  Shelfmark
  F5-A4-815
  Date
  165-
  View object
 • Title
  Выпис с книг головных трыбунальных у Новогородку одправованых. [LDK vyr. tribunolo dekretas]
  Shelfmark
  F5-A4-928
  Date
  1640 11 24
  View object
 • Title
  [Pakvitavimas]
  Shelfmark
  F5-A5-1059
  Date
  1797 04 02
  View object
 • Title
  „My Comisarze na podpisie...". [Pakvitavimas apie sumokėtus mokesčius]
  Shelfmark
  F5-A5-1120
  Date
  1715 02 22
  View object
 • Title
  [Naugarduko žemės teismo sprendimas]
  Shelfmark
  F5-A6-1565
  Date
  1663 11 05
  View object
 • Title
  [LDK vyr. tribunolo sprendimas]
  Shelfmark
  F5-A6-1574
  Date
  1671 05 30
  View object
 • Title
  Jozeff Niesiłowski Woiewoda Nowogrodzki. [Naugarduko pilies teismo šaukimas]
  Shelfmark
  F5-A7-1693
  Date
  1790 05 01
  View object
 • Title
  "Выпис с книг головных трыбунальных ..." [Teismo sprendimas]
  Shelfmark
  F59-51
  Date
  1684 11 18
  View object
 • Title
  Naugarduko pilies teismo 1659–1660 metų aktų knygos fragmentas
  Shelfmark
  F7-NPT,1659-1660_f
  Date
  1659-1660
  View object
 • Title
  Борисоглебская церковь в г. Новогрудке
  Creator
  Pawłowicz, Edward
  Shelfmark
  F78-163
  Date
  S. a
  View object
 • Title
  Kośćioł parafialny w Iszkołdzi w powiecie Nowogrodzkim
  Creator
  Pawłowicz, Edward
  Shelfmark
  F78-164
  Date
  1848
  View object