Digital Collections

Place

Rights

Clear active filters

Creator

Show more

Topic

Show more

Language

Related persons

Search results

 • Title
  Mokesčių surinkimo dokumentai
  Shelfmark
  F4-(A205)15893-15905
  Date
  1649-1659
  View object
 • Title
  Turgaus rinkliavos Kėdainių mieste reglamentas
  Shelfmark
  F4-(A205)15918
  Date
  XVIIa
  View object
 • Title
  Turto pardavimo dokumentai
  Shelfmark
  F4-(A205)15919,15922,15925
  Date
  1524
  View object
 • Title
  Valdos perdavimo dokumentai
  Shelfmark
  F4-(A205)15920,15921,15923,15934
  Date
  1600
  View object
 • Title
  Klebono pakvitavimas
  Shelfmark
  F4-(A205)15926
  Date
  1600 02 27
  View object
 • Title
  Laiškai (5) Prūsijos karaliaus patarėjui Jonui Richardui Ferui (Jan Richard Fher)
  Creator
  Bythner, Samuel
  Shelfmark
  F4-(A205)15929-15933
  Date
  1707, 1709
  View object
 • Title
  Laiškai (3) LDK lauko etmonui Kristupui Radvilai
  Creator
  Valavičius, Eustachijus
  Shelfmark
  F4-(A205)16018,16019
  Date
  1628, 1629
  View object
 • Title
  [Kėdainių] dvaro pajamų ir išlaidų sąskaitos
  Shelfmark
  F4-(A205)16078,16079
  Date
  1653
  View object
 • Title
  Laiškai (4) LDK arklidininkui, Prūsijos generalgubernatoriui [Boguslavui Radvilai]
  Creator
  Oborski, Stefan
  Shelfmark
  F4-(A205)16082-16084,16122
  Date
  1659, 1666
  View object
 • Title
  Laiškas LDK arklidininkui, Prūsijos generalgubernatoriui [Boguslavui Radvilai]
  Creator
  Hołownia
  Shelfmark
  F4-(A205)16085
  Date
  1659 08 06
  View object
 • Title
  Laiškai (2) LDK arklidininkui, Prūsijos generalgubernatoriui [Boguslavui Radvilai]
  Creator
  Kosciuszko, Daniel
  Shelfmark
  F4-(A205)16088,16089
  Date
  1660 11 06
  View object
 • Title
  Laiškas [Boguslavui Radvilai]
  Creator
  Has, Issak
  Shelfmark
  F4-(A205)16094
  Date
  1666 08 15
  View object
 • Title
  Laiškas [Boguslavui Radvilai]
  Creator
  Pękalski, Tobiasz
  Shelfmark
  F4-(A205)16095
  Date
  1666 08 15
  View object
 • Title
  Laiškas Boguslavui Radvilai
  Creator
  Prozor, Paweł
  Shelfmark
  F4-(A205)16096
  Date
  1666 8 19
  View object
 • Title
  „Puncta do Decisiey y Woli Xcia Jmci Pana...“ [Pasiūlymai ūkiniais klausimais]
  Shelfmark
  F4-(A205)16098
  Date
  1666
  View object
 • Title
  Laiškas LDK arklidininkui, Prūsijos generalgubernatoriui Boguslavui Radvilai
  Shelfmark
  F4-(A205)16104
  Date
  1666 09 08
  View object
 • Title
  Kėdainių turgaus rinkliavos sąskaita, patvirtinta Boguslavo Radvilos
  Shelfmark
  F4-(A205)16123
  Date
  1666 10 14
  View object
 • Title
  Laiškas kunigaikščiui Boguslavui Radvilai
  Creator
  Beynar, Bartłomiey
  Shelfmark
  F4-(A205)16127
  Date
  1666
  View object
 • Title
  Laiškai (2) [Boguslavui Radvilai]
  Creator
  Nowicki, Krzysztoph Albrycht
  Shelfmark
  F4-(A205)16129,16143
  Date
  1666
  View object
 • Title
  Laiškai (2) Boguslavui Radvilai
  Creator
  Winkler, Krzysztoph
  Shelfmark
  F4-(A205)16130,16131
  Date
  1666
  View object
 • Title
  Laiškai (2) Boguslavui Radvilai
  Creator
  Pękalski, Tobiasz
  Shelfmark
  F4-(A205)16132,16135
  Date
  1666
  View object
 • Title
  Laiškas Seirijų seniūnui Kristupui Albrichtui Novickiui (Krzysztoph Albrycht Nowicki)
  Creator
  Gabryałowicz, K.A.
  Shelfmark
  F4-(A205)16136
  Date
  1666 11 01
  View object
 • Title
  „Jasnie Oswiecone Młtwe Xze...“ [Prašymas]
  Shelfmark
  F4-(A205)16141
  Date
  1666 11 20
  View object
 • Title
  Pakvitavimai
  Shelfmark
  F4-(A205)16146,16148,16153,16155,16156,16159
  Date
  1667
  View object
 • Title
  „Feria Sexta Mense Februarii...“ [Sprendimas]
  Shelfmark
  F4-(A205)16147
  Date
  1667 02 18
  View object
 • Title
  Laiškai (2) Boguslavui Radvilai
  Creator
  Prozor, Paweł
  Shelfmark
  F4-(A205)16149,16178
  Date
  1664, 1667
  View object
 • Title
  Laiškas ponui Ferui (Fehr)
  Creator
  Kalinowski, Woyciech
  Shelfmark
  F4-(A205)16151
  Date
  1667 03 14
  View object
 • Title
  „Jaśnie Oswiecone Miłościwe Xiąze...“ [Raportas]
  Shelfmark
  F4-(A205)16152
  Date
  1667 07 24
  View object
 • Title
  Laiškas [Boguslavo Radvilos] sekretoriui Jonui Caspariui (Caspari, Janowi Casperemu)
  Creator
  Kalinowski, Wojciech
  Shelfmark
  F4-(A205)16157
  Date
  1667 03 14
  View object
 • Title
  „Roku Pankiego Tysiąc Szesc...“ [Komisarų sprendimas]
  Shelfmark
  F4-(A205)16161,16162
  Date
  1667 09 30
  View object
 • Title
  „Ja Hans Bek A Ja Anna...“ [Turto pardavimo sutartis]
  Shelfmark
  F4-(A205)16163
  Date
  1668 04 10
  View object
 • Title
  „Reiestr Cechu Tkackiego...“ [Kėdainių audėjų cecho narių sąrašas]
  Shelfmark
  F4-(A205)16184
  Date
  1686
  View object
 • Title
  Pakvitavimai
  Shelfmark
  F4-(A205)16186,16187,16218-16220
  Date
  1733
  View object
 • Title
  Pakvitavimai
  Shelfmark
  F4-(A205)16188,16190,16191,16199,161201-161203,16205-16208,16212-16214,16216
  Date
  1743-1748
  View object
 • Title
  Laiškas Upytės pavieto pareigūnui Straševičiui
  Creator
  Forsay, Jerzy
  Shelfmark
  F4-(A205)16192
  Date
  1745 01 14
  View object

Pages