Digital Collections

Rights

Topic

Language

Clear active filters

Creator

Topic

Show more

Place

Show more

Related persons

Search results

 • Title
  Januškos surinkta tautosaka iš Subačiaus krašto
  Shelfmark
  F119-67
  Date
  1910 -
  View object
 • Title
  Marijonos Klikūnaičios užrašytos dainos iš [Smilgių parapijos]
  Shelfmark
  F119-66/4
  Date
  S.a
  View object
 • Title
  Bakanausko užrašytos dainos iš Ukmergės apskrities
  Shelfmark
  F119-66/3
  Date
  S.a
  View object
 • Title
  Įvairių asmenų surinkta tautosaka
  Shelfmark
  F119-66/1
  Date
  S.a
  View object
 • Title
  Petro Kriaučiūno surinkta tautosaka iš Suvalkų gubernijos
  Shelfmark
  F119-65/2
  Date
  S.a
  View object
 • Title
  A. Lingio iš Naumiesčio parapijos Suvalkų gubernijos surinkta tautosaka
  Shelfmark
  F119-65/1
  Date
  S.a
  View object
 • Title
  Nežinomo asmens surinkta tautosaka iš Anykščių parapijos Andrioniškio filijos
  Shelfmark
  F119-64
  Date
  1893
  View object
 • Title
  Antano Vilieniškio dainų rinkinys
  Shelfmark
  F119-636
  Date
  1858-
  View object
 • Title
  Jadvygos Juškytės surinkta tautosaka
  Shelfmark
  F119-63
  Date
  S.a
  View object
 • Title
  Jadvygos Velžiukės iš Smilgių surinkta tautosaka
  Shelfmark
  F119-62
  Date
  1902
  View object
 • Title
  Vt.St. Joginiškių kaime, Kriūkų parapijoje, Suvalkijoje, Šakių apylinkėje, Suvalkų gubernijoje surinktos dainos, erzinimai
  Shelfmark
  F119-619
  Date
  1912
  View object
 • Title
  Karolio Barausko Papilėje (Šiaulių apskrityje) surinkta tautosaka
  Shelfmark
  F119-614
  Date
  1910
  View object
 • Title
  M. Davainio-Silvestravičiaus iš Telšių pavieto surinkta tautosaka
  Shelfmark
  F119-61
  Date
  1893
  View object
 • Title
  J. Krakaičio iš Laukeliškių Vilkaviškio apskrities užrašyta daina "Gyvanašlio rauda"
  Shelfmark
  F119-60/2
  Date
  1907
  View object
 • Title
  Mato Untulio užrašyta tautosaka iš Šačių parapijos, Telšių pavieto. Laiškas (1) Lietuvių mokslo draugijai
  Shelfmark
  F119-60/1
  Date
  S.a
  View object
 • Title
  Vytauto ir Jono Juškių užrašytos dainos iš Raseinių apskrities Viduklės parapijos, Eržvilko parapijos
  Shelfmark
  F119-55
  Date
  1910
  View object
 • Title
  Dainos iš Adutiškio apylinkių, surinktos K. Vaicekos
  Shelfmark
  F119-54
  Date
  1910 -
  View object
 • Title
  Jono Basanavičiaus surinktos Garanciškių dainos iš Garliavos parapijos, Marijampolės pavieto
  Shelfmark
  F119-53
  Date
  1910
  View object
 • Title
  Visokie Giedojimai ir dainavimai sulasinėti surankioti 1894 M.J.Sl
  Shelfmark
  F119-523
  Date
  1894
  View object
 • Title
  25 biržiečių dainos
  Shelfmark
  F119-521
  Date
  S.a
  View object
 • Title
  Marijos Klikūnaičios užrašytos dainos
  Shelfmark
  F119-52/2
  Date
  S.a
  View object
 • Title
  Geležiukės iš Smilgių surinkta tautosaka
  Shelfmark
  F119-52/1
  Date
  1902
  View object
 • Title
  Dainos
  Shelfmark
  F119-513
  Date
  S.a
  View object
 • Title
  Vytauto Juškio surinkta tautosaka iš Eržvilko parapijos Raseinių apskrities
  Shelfmark
  F119-51
  Date
  1910
  View object
 • Title
  [Tautosaka]
  Shelfmark
  F119-509/2
  Date
  1889-
  View object
 • Title
  Rogačeve, Mohilevo gubernijoje [užrašyta tautosaka]
  Shelfmark
  F119-509/1
  Date
  1900-
  View object
 • Title
  Vinco Vaičaičio užrašyta tautosaka
  Shelfmark
  F119-484
  Date
  1866 -
  View object
 • Title
  [Vižanų parapijoje Ukmergės paviete užrašyta tautosaka]
  Shelfmark
  F119-483
  Date
  S.a
  View object
 • Title
  Jadvygos Velžiaičios užrašyta tautosaka
  Shelfmark
  F119-48
  Date
  1900
  View object
 • Title
  Nežinomų asmenų užrašyta tautosaka ir dainos pagal A. Vienažindžio ir Maironio eiles
  Shelfmark
  F119-46/4
  Date
  S.a
  View object
 • Title
  P. Sūdario užrašyta „Čigonų daina” iš Luokės parapijos
  Shelfmark
  F119-46/1
  Date
  S.a
  View object
 • Title
  Zigmo Žemaičio ir Jono Kriščiūno užrašytos skaičiuotės iš Tverečiaus ir Liudvinavo apylinkių
  Shelfmark
  F119-45/2
  Date
  1900
  View object
 • Title
  Latakinių dainos
  Creator
  Bielinis, Alfonsas
  Shelfmark
  F119-442/2
  Date
  1923
  View object
 • Title
  Sodžiai. Pavardės. [Senovinių žodžių žodynėlis]
  Creator
  Puišė, Jonas.
  Shelfmark
  F119-441/3
  Date
  1932
  View object
 • Title
  Laiškas-atvirlaiškis (1) Marijai Šlapelienei
  Creator
  Micas, Aleksandras.
  Shelfmark
  F119-441/2
  Date
  1929
  View object

Pages