Digital Collections

Rights

Topic

Language

Clear active filters

Creator

Topic

Show more

Place

Show more

Related persons

Search results

 • Title
  Dainelės, užrašytos B. Laurynavičiaus
  Shelfmark
  F119-107
  Date
  1929
  View object
 • Title
  Eilėraščiai (dainelės)
  Shelfmark
  F119-108/1
  Date
  S.a
  View object
 • Title
  M. Slančiausko užrašyta tautosaka
  Shelfmark
  F119-110
  Date
  1908
  View object
 • Title
  Lietuviškas giesmynas (bažnytiškas) ir dainynas (tautiškas)
  Creator
  Slančiauskas, Matas Jonas
  Shelfmark
  F119-111
  Date
  1896 -
  View object
 • Title
  Dainos šiokios tokios bele kokios surašytos 1885
  Creator
  [Slančiauskas, Matas Jonas]
  Shelfmark
  F119-113
  Date
  1885
  View object
 • Title
  Dainos, užrašytos 1902 m. M. Slančiausko Žagarės apsk. Reibeniuose
  Shelfmark
  F119-114
  Date
  1902
  View object
 • Title
  Medega del Folkloros rankiota ir surašinėta 1911 m. Matavušo Slančiausko iš Trumpaičių Reibeniuose
  Creator
  Slančiauskas, Matas Jonas
  Shelfmark
  F119-115
  Date
  1911
  View object
 • Title
  Jono Trumpulio užrašyta tautosaka
  Shelfmark
  F119-15
  Date
  S.a
  View object
 • Title
  A. Šutenio užrašyta tautosaka iš Kukutiškių par. Švenčionių pav. Buitnų kaimo
  Shelfmark
  F119-16
  Date
  XIX a.pab
  View object
 • Title
  Stanislovo Kairio užrašytos liaudies dainos Kauno gub. Kupiškio miestelyje
  Shelfmark
  F119-17
  Date
  1911
  View object
 • Title
  Jadvygos Velžiaičios užrašyta tautosaka
  Shelfmark
  F119-18
  Date
  1901
  View object
 • Title
  Teklės Žilevičiūtės užrašyta tautosaka
  Shelfmark
  F119-19
  Date
  S.a
  View object
 • Title
  I. P. Uteny[o] užrašyta tautosaka
  Shelfmark
  F119-20
  Date
  S.a
  View object
 • Title
  Tautosakos sąsiuvinis
  Shelfmark
  F119-21
  Date
  S.a
  View object
 • Title
  Dainos, dainuškos ir šiaip eiliuoti dalykėliai
  Shelfmark
  F119-220/1
  Date
  S.a
  View object
 • Title
  Dainos
  Shelfmark
  F119-220/2
  Date
  1892 -
  View object
 • Title
  Dainos, dainuškos ir šiaip eiliuoti dalykėliai
  Shelfmark
  F119-221
  Date
  1859 -
  View object
 • Title
  Kunigo Jono Reitelaičio surinktos dainos iš Suvalkijos
  Shelfmark
  F119-28
  Date
  1915
  View object
 • Title
  Nežinomo asmens surinkta tautosaka. Spiew
  Shelfmark
  F119-29
  Date
  S.a
  View object
 • Title
  J. Janonio užrašytos talaluškos Biržų valsčiuje Melaišių sodžiuje
  Shelfmark
  F119-33
  Date
  S.a
  View object
 • Title
  Nežinomo asmens surinktos giesmės (dainos)
  Shelfmark
  F119-34
  Date
  1909
  View object
 • Title
  M. Slančiausko užrašyta tautosaka
  Shelfmark
  F119-35
  Date
  1910
  View object
 • Title
  Nastazijos Sirutaitės užrašyta liaudies daina "Prašom Tamstos paklausyti" iš Telšių pavieto Židikų parapijos
  Shelfmark
  F119-36
  Date
  S.a
  View object
 • Title
  P. Kriaučiūno ir nežinomo asmens užrašytos dainos
  Shelfmark
  F119-37
  Date
  S.a
  View object
 • Title
  Magdalenos Sinkevičiūtės užrašytos dainos; Vincento Kriaučiūno surinkta tautosaka
  Shelfmark
  F119-39
  Date
  1900
  View object
 • Title
  Ag. Radvilaitės užrašytos dainos
  Shelfmark
  F119-40
  Date
  S.a.], [1910
  View object
 • Title
  Broniaus Untulio surinktos dainos iš Sedos parapijos Telšių pavieto
  Shelfmark
  F119-41
  Date
  1910
  View object
 • Title
  A. Bruožio surinktos klaipėdiškių dainos
  Shelfmark
  F119-42
  Date
  S.a
  View object
 • Title
  Pranciškaus Šivickio surinktos dainos iš Šiluvos parapijos
  Shelfmark
  F119-43
  Date
  1900 -
  View object
 • Title
  Dainos iš 1885 metų
  Shelfmark
  F119-44/2
  Date
  1886
  View object
 • Title
  K. Barausko surinktos dainos, atsiųstos M. Slančiauskui
  Shelfmark
  F119-44/3
  Date
  1900
  View object
 • Title
  Laiškas-atvirlaiškis (1) Marijai Šlapelienei
  Creator
  Micas, Aleksandras.
  Shelfmark
  F119-441/2
  Date
  1929
  View object
 • Title
  Sodžiai. Pavardės. [Senovinių žodžių žodynėlis]
  Creator
  Puišė, Jonas.
  Shelfmark
  F119-441/3
  Date
  1932
  View object
 • Title
  Latakinių dainos
  Creator
  Bielinis, Alfonsas
  Shelfmark
  F119-442/2
  Date
  1923
  View object
 • Title
  Zigmo Žemaičio ir Jono Kriščiūno užrašytos skaičiuotės iš Tverečiaus ir Liudvinavo apylinkių
  Shelfmark
  F119-45/2
  Date
  1900
  View object

Pages