Digital Collections

Rights

Topic

Language

Clear active filters

Creator

Topic

Show more

Place

Show more

Related persons

Search results

 • Title
  K. Barausko surinktos dainos, atsiųstos M. Slančiauskui
  Shelfmark
  F119-44/3
  Date
  1900
  View object
 • Title
  Nežinomo asmens surinkta tautosaka iš Anykščių parapijos Andrioniškio filijos
  Shelfmark
  F119-64
  Date
  1893
  View object
 • Title
  Petro Kriaučiūno surinkta tautosaka iš Suvalkų gubernijos
  Shelfmark
  F119-65/2
  Date
  S.a
  View object
 • Title
  M. Davainio-Silvestravičiaus iš Telšių pavieto surinkta tautosaka
  Shelfmark
  F119-61
  Date
  1893
  View object
 • Title
  J. Krakaičio iš Laukeliškių Vilkaviškio apskrities užrašyta daina "Gyvanašlio rauda"
  Shelfmark
  F119-60/2
  Date
  1907
  View object
 • Title
  Nastazijos Sirutaitės užrašyta liaudies daina "Prašom Tamstos paklausyti" iš Telšių pavieto Židikų parapijos
  Shelfmark
  F119-36
  Date
  S.a
  View object
 • Title
  Kunigo Jono Reitelaičio surinktos dainos iš Suvalkijos
  Shelfmark
  F119-28
  Date
  1915
  View object
 • Title
  Vytauto ir Jono Juškių užrašytos dainos iš Raseinių apskrities Viduklės parapijos, Eržvilko parapijos
  Shelfmark
  F119-55
  Date
  1910
  View object
 • Title
  P. Kriaučiūno ir nežinomo asmens užrašytos dainos
  Shelfmark
  F119-37
  Date
  S.a
  View object
 • Title
  Rogačeve, Mohilevo gubernijoje [užrašyta tautosaka]
  Shelfmark
  F119-509/1
  Date
  1900-
  View object
 • Title
  Dainos, užrašytos 1902 m. M. Slančiausko Žagarės apsk. Reibeniuose
  Shelfmark
  F119-114
  Date
  1902
  View object
 • Title
  A. Šutenio užrašyta tautosaka iš Kukutiškių par. Švenčionių pav. Buitnų kaimo
  Shelfmark
  F119-16
  Date
  XIX a.pab
  View object
 • Title
  Dainos, dainuškos ir šiaip eiliuoti dalykėliai
  Shelfmark
  F119-220/1
  Date
  S.a
  View object
 • Title
  Vinco Vaičaičio užrašyta tautosaka
  Shelfmark
  F119-484
  Date
  1866 -
  View object
 • Title
  25 biržiečių dainos
  Shelfmark
  F119-521
  Date
  S.a
  View object
 • Title
  A. Lingio iš Naumiesčio parapijos Suvalkų gubernijos surinkta tautosaka
  Shelfmark
  F119-65/1
  Date
  S.a
  View object
 • Title
  Laiškas-atvirlaiškis (1) Marijai Šlapelienei
  Creator
  Micas, Aleksandras.
  Shelfmark
  F119-441/2
  Date
  1929
  View object
 • Title
  Dainos iš Adutiškio apylinkių, surinktos K. Vaicekos
  Shelfmark
  F119-54
  Date
  1910 -
  View object
 • Title
  [Vižanų parapijoje Ukmergės paviete užrašyta tautosaka]
  Shelfmark
  F119-483
  Date
  S.a
  View object
 • Title
  Broniaus Untulio surinktos dainos iš Sedos parapijos Telšių pavieto
  Shelfmark
  F119-41
  Date
  1910
  View object
 • Title
  M. Slančiausko užrašyta tautosaka
  Shelfmark
  F119-35
  Date
  1910
  View object
 • Title
  Vt.St. Joginiškių kaime, Kriūkų parapijoje, Suvalkijoje, Šakių apylinkėje, Suvalkų gubernijoje surinktos dainos, erzinimai
  Shelfmark
  F119-619
  Date
  1912
  View object
 • Title
  M. Slančiausko užrašyta tautosaka
  Shelfmark
  F119-110
  Date
  1908
  View object
 • Title
  Jadvygos Juškytės surinkta tautosaka
  Shelfmark
  F119-63
  Date
  S.a
  View object
 • Title
  Jadvygos Velžiukės iš Smilgių surinkta tautosaka
  Shelfmark
  F119-62
  Date
  1902
  View object
 • Title
  Sodžiai. Pavardės. [Senovinių žodžių žodynėlis]
  Creator
  Puišė, Jonas.
  Shelfmark
  F119-441/3
  Date
  1932
  View object
 • Title
  Visokie Giedojimai ir dainavimai sulasinėti surankioti 1894 M.J.Sl
  Shelfmark
  F119-523
  Date
  1894
  View object
 • Title
  Jadvygos Velžiaičios užrašyta tautosaka
  Shelfmark
  F119-18
  Date
  1901
  View object
 • Title
  Pranciškaus Šivickio surinktos dainos iš Šiluvos parapijos
  Shelfmark
  F119-43
  Date
  1900 -
  View object
 • Title
  Zigmo Žemaičio ir Jono Kriščiūno užrašytos skaičiuotės iš Tverečiaus ir Liudvinavo apylinkių
  Shelfmark
  F119-45/2
  Date
  1900
  View object
 • Title
  Januškos surinkta tautosaka iš Subačiaus krašto
  Shelfmark
  F119-67
  Date
  1910 -
  View object
 • Title
  Nežinomo asmens surinkta tautosaka. Spiew
  Shelfmark
  F119-29
  Date
  S.a
  View object
 • Title
  Tautosakos sąsiuvinis
  Shelfmark
  F119-21
  Date
  S.a
  View object
 • Title
  Įvairių asmenų surinkta tautosaka
  Shelfmark
  F119-66/1
  Date
  S.a
  View object
 • Title
  Dainos
  Shelfmark
  F119-220/2
  Date
  1892 -
  View object

Pages