Digital Collections

Language

Topic

Clear active filters

Topic

Show more

Place

Show more

Rights

Search results

 • Title
  „... Ja Teodor Samulewicz z Towtwiła Bliństrub obozny p[owia]tt[u] Upitskiego... "
  Shelfmark
  F8-1085
  Date
  18--
  View object
 • Title
  „... Widimus Prawa Zastawnego na Dobra Poiośćie..."
  Shelfmark
  F8-1087
  Date
  18--
  View object
 • Title
  „1761 febr. 28 dotna et eodem marca 18 p[ana] wozńego Upit[skie]go Macieja Filipowskiego podana ..."
  Shelfmark
  F8-1088
  Date
  18--
  View object
 • Title
  „Ja Fronc Bienkowsky..."
  Shelfmark
  F8-1139
  Date
  1629
  View object
 • Title
  „Ja Anna Johana Janówna Jurewiczowna Bitowtowna bywsza Kazimierzowa Dmosicka a teraznieysza Mikołaiowa Konstantynowa Woytkiewiczowa... "
  Shelfmark
  F8-1180
  Date
  1849 11 14
  View object
 • Title
  „Ja Helena Dmosicka Kazimierzowna Andrzeiowa Dopkiewiczowa... "
  Shelfmark
  F8-1190
  Date
  1702 04 23
  View object
 • Title
  „Ja Mikołay Konstanty Walentynowicz Woykiewicz iako Aktor niżey opisaney rzeczy, y my Nikodem y Jozef Mikołaiewiczowie Woytkiewiczowie... "
  Shelfmark
  F8-1198
  Date
  orig. 1710 04 23
  View object
 • Title
  „Ja Regina Szwykonska Janowa Mleczkowa Podsędkowa Upitska Ziemienka..."
  Shelfmark
  F8-1242
  Date
  1663
  View object
 • Title
  „Ja Matheusz Remer Generałł Artylery WXL Czynię wiadomo tym moim Listem dobrowolnym..."
  Shelfmark
  F8-1254
  Date
  1689 06 23
  View object
 • Title
  „Ja Kazimierz Dominik z Kozielska Oginski Starosta Gorzdowski czynię wiadomo y zeznawam tym moim arędownym..."
  Shelfmark
  F8-1259
  Date
  1704
  View object
 • Title
  „Kazimierz Dominik z Kozielska Ogiński Woiewoda Trocki Uszpolski Gorzdowski etc Starosta..."
  Shelfmark
  F8-1260
  Date
  1712
  View object
 • Title
  „My Waleryan Dęmbinski Pioro Strażnik Xięstwa Żmudskiego Ociec, Stanisław Syn, y Zophia z Manteyszow Pejoro Dęmbinscy... "
  Shelfmark
  F8-1267
  Date
  1748 03 19
  View object
 • Title
  „Stanisław Pioro Starosta Żydeykanski Czynię wiadomo tym moim Listem Dobrowolnym obligacyinym ..."
  Shelfmark
  F8-1272
  Date
  1751 09 02
  View object
 • Title
  „Stanisław Pioro Regent Wielkiego Xiestwa Litewskiego pod wszytkie Punkta, Paragrafy, Klauzuły..."
  Shelfmark
  F8-1277
  Date
  1753
  View object
 • Title
  „... W Sprawie JW Jitcw Panow Ignacego y Heleny z Kozielska Oginskich Marszałkow Wielkich WX Litt..."
  Shelfmark
  F8-1279
  Date
  1754-1759
  View object
 • Title
  „Ja Jerzy Lansberch y Ja Anna Przedpelska Jerzyna Lawsberzkowa Małzonkowie..."
  Shelfmark
  F8-1340
  Date
  1686 04 23
  View object
 • Title
  „List Odemnie Michała Lansberha Dany Jm Panu Alexandrowi Bortkiewiczowi..."
  Shelfmark
  F8-1342
  Date
  1695
  View object
 • Title
  „Ja Eliasz Bortkiewicz, y Ja Halszka z Domu Hercikowna bywsza Konstantynowa Ciołkowicza, a potym Terazniejsza Bortkiewiczowa..."
  Shelfmark
  F8-1348
  Date
  1720 12 28
  View object
 • Title
  „Ja Jerzy Lansberch y Ja Anna Przedpełska Jerzyna Lansberchowa... "
  Shelfmark
  F8-1396
  Date
  1687 04 23
  View object
 • Title
  „Ja Anna Małgorzata Tyzejnawzowna bywsza Ewertowa Lansberhowa A teraznieysza Władysławowa Syruciowa..."
  Shelfmark
  F8-1398
  Date
  1692 04 03
  View object
 • Title
  „Wypis z xiąg Głownych Trybunalnych Spraw Wieczystych Wilnie odprawowanych"
  Shelfmark
  F8-1404
  Date
  1714 11 03
  View object
 • Title
  „Выпис с книг Справ кгродскихъ враду староства жомойтского"
  Shelfmark
  F8-1536
  Date
  1604 09 01
  View object
 • Title
  „Mawrycy Franciszek Karp' Starosta Jodajski na wszystkie niżey wyrazone... "
  Shelfmark
  F8-1579
  Date
  1782
  View object
 • Title
  „Ja Dominik Terlikowski Podstoli Derbski y Ja Theodora Okołowiczowna Dominikowa Perlikowska Podstolina Derbska Małonkowie..."
  Shelfmark
  F8-1684
  Date
  1684 04 23
  View object
 • Title
  „List od nas małzonkow odemnie Tomasza Konstantego Rudominy Woyskiego Brasławskiego y odemnie Marianny Ciłowskiey Tomaszowey Tudaminowey..."
  Shelfmark
  F8-1689
  Date
  1700 04 23
  View object
 • Title
  „List od nas odemnie Katarzyny Stankiewiczowny Heronimowey Z Kozielska Puzyniney Podczaszyney Upitskiey od nas Heronima..."
  Shelfmark
  F8-1693
  Date
  1710 04 23
  View object
 • Title
  „Wypis z Xiąg Grod[z]kich Powiatu Wiłkomirskiego"
  Shelfmark
  F8-1808
  Date
  1752 02 13
  View object
 • Title
  „Ja Otto Wilhelm Grothuz Starosta Linewski Wszytkie niźey wyraźone..."
  Shelfmark
  F8-1819
  Date
  1751 03 24
  View object
 • Title
  „Ja Paweł Chryzostom Karp Obozny Pwtu Upitskiego..."
  Shelfmark
  F8-1855
  Date
  1709
  View object
 • Title
  Rózne papiery o pauczyż mająt[k]a Wobole
  Shelfmark
  F8-1917
  View object
 • Title
  Ja Katarzyna z Loweykow Janowa Krupicka
  Shelfmark
  F8-1923
  View object
 • Title
  Wypis z Xiąg Głownych Trybunalnych Spraw Wieczystych w Wilnie odprawowan
  Shelfmark
  F8-1930
  View object
 • Title
  Ja Alexander Korff Ciwun Korszewski Sam siębie Recząc
  Shelfmark
  F8-1933
  View object
 • Title
  Ja Justyna Mimowska Mikolaiowa Pietraszewiczowa y Ja Paweł y Ja Stanisław Mikołaiewiczowie Pietraszewiczowie Synowie
  Shelfmark
  F8-1944
  View object
 • Title
  „Tadeusz Woytkiewicz i Konstancya z Szredersów...“
  Shelfmark
  F8-213
  Date
  1776 08 21
  View object

Pages