Digital Collections

Language

Topic

Clear active filters

Topic

Show more

Place

Show more

Rights

Search results

 • Title
  Ja niżey na podpisaniu Ręki mey Czynię Wiadomo tą Kartą
  Shelfmark
  F8-3654
  View object
 • Title
  My nizey na podpisaniu Rąk Naszych Czyniemy wiadomo tą Kartą Naszą
  Shelfmark
  F8-3652
  View object
 • Title
  Ja xiądz Jerzy Łaudanski kanonik
  Shelfmark
  F8-3446
  View object
 • Title
  Alexander Tomoszewicz z Rodowicza Szymkiewicz Czynię wiadomo tym moim wieczysto zrecznym Kwietacyinym Dokumentem
  Shelfmark
  F8-3422
  View object
 • Title
  Dokumentai dėl Ukmergės a. žemės teismo teisėjo Mykolo Franckevičiaus nepilnamečiams vaikams Ignui ir Konstancijai paliktų praskolintų Traupio ir Janapolio dvarų (Ukmergės a.) užstatymo ir skolų mokėjimo bei bylinėjimosi Lietuvos vyraiusiojo teismo antrame departamente
  Shelfmark
  F8-3273
  View object
 • Title
  Antoni Siesicki Chorązy Pwttu Wilkom[irskiego] Czynię wiadomo tym moim dobrowolnym
  Shelfmark
  F8-3080
  View object
 • Title
  „Ja Helena Dmosicka Kazimierzowna Andrzeiowa Dopkiewiczowa... "
  Shelfmark
  F8-1190
  Date
  1702 04 23
  View object
 • Title
  „Ja Fronc Bienkowsky..."
  Shelfmark
  F8-1139
  Date
  1629
  View object
 • Title
  Ja Justyna Mimowska Mikolaiowa Pietraszewiczowa y Ja Paweł y Ja Stanisław Mikołaiewiczowie Pietraszewiczowie Synowie
  Shelfmark
  F8-1944
  View object
 • Title
  Ja Alexander Korff Ciwun Korszewski Sam siębie Recząc
  Shelfmark
  F8-1933
  View object
 • Title
  Wypis z Xiąg Głownych Trybunalnych Spraw Wieczystych w Wilnie odprawowan
  Shelfmark
  F8-1930
  View object
 • Title
  Rózne papiery o pauczyż mająt[k]a Wobole
  Shelfmark
  F8-1917
  View object
 • Title
  Ja Katarzyna z Loweykow Janowa Krupicka
  Shelfmark
  F8-1923
  View object
 • Title
  „Ja Paweł Chryzostom Karp Obozny Pwtu Upitskiego..."
  Shelfmark
  F8-1855
  Date
  1709
  View object
 • Title
  „Ja Otto Wilhelm Grothuz Starosta Linewski Wszytkie niźey wyraźone..."
  Shelfmark
  F8-1819
  Date
  1751 03 24
  View object
 • Title
  „Wypis z Xiąg Grod[z]kich Powiatu Wiłkomirskiego"
  Shelfmark
  F8-1808
  Date
  1752 02 13
  View object
 • Title
  „List od nas małzonkow odemnie Tomasza Konstantego Rudominy Woyskiego Brasławskiego y odemnie Marianny Ciłowskiey Tomaszowey Tudaminowey..."
  Shelfmark
  F8-1689
  Date
  1700 04 23
  View object
 • Title
  „List od nas odemnie Katarzyny Stankiewiczowny Heronimowey Z Kozielska Puzyniney Podczaszyney Upitskiey od nas Heronima..."
  Shelfmark
  F8-1693
  Date
  1710 04 23
  View object
 • Title
  „Ja Dominik Terlikowski Podstoli Derbski y Ja Theodora Okołowiczowna Dominikowa Perlikowska Podstolina Derbska Małonkowie..."
  Shelfmark
  F8-1684
  Date
  1684 04 23
  View object
 • Title
  „Mawrycy Franciszek Karp' Starosta Jodajski na wszystkie niżey wyrazone... "
  Shelfmark
  F8-1579
  Date
  1782
  View object
 • Title
  „Выпис с книг Справ кгродскихъ враду староства жомойтского"
  Shelfmark
  F8-1536
  Date
  1604 09 01
  View object
 • Title
  „Wypis z xiąg Głownych Trybunalnych Spraw Wieczystych Wilnie odprawowanych"
  Shelfmark
  F8-1404
  Date
  1714 11 03
  View object
 • Title
  „Ja Anna Małgorzata Tyzejnawzowna bywsza Ewertowa Lansberhowa A teraznieysza Władysławowa Syruciowa..."
  Shelfmark
  F8-1398
  Date
  1692 04 03
  View object
 • Title
  „Ja Jerzy Lansberch y Ja Anna Przedpełska Jerzyna Lansberchowa... "
  Shelfmark
  F8-1396
  Date
  1687 04 23
  View object
 • Title
  „Ja Eliasz Bortkiewicz, y Ja Halszka z Domu Hercikowna bywsza Konstantynowa Ciołkowicza, a potym Terazniejsza Bortkiewiczowa..."
  Shelfmark
  F8-1348
  Date
  1720 12 28
  View object
 • Title
  „List Odemnie Michała Lansberha Dany Jm Panu Alexandrowi Bortkiewiczowi..."
  Shelfmark
  F8-1342
  Date
  1695
  View object
 • Title
  „Ja Jerzy Lansberch y Ja Anna Przedpelska Jerzyna Lawsberzkowa Małzonkowie..."
  Shelfmark
  F8-1340
  Date
  1686 04 23
  View object
 • Title
  „Stanisław Pioro Regent Wielkiego Xiestwa Litewskiego pod wszytkie Punkta, Paragrafy, Klauzuły..."
  Shelfmark
  F8-1277
  Date
  1753
  View object
 • Title
  „Stanisław Pioro Starosta Żydeykanski Czynię wiadomo tym moim Listem Dobrowolnym obligacyinym ..."
  Shelfmark
  F8-1272
  Date
  1751 09 02
  View object
 • Title
  „My Waleryan Dęmbinski Pioro Strażnik Xięstwa Żmudskiego Ociec, Stanisław Syn, y Zophia z Manteyszow Pejoro Dęmbinscy... "
  Shelfmark
  F8-1267
  Date
  1748 03 19
  View object
 • Title
  „Ja Matheusz Remer Generałł Artylery WXL Czynię wiadomo tym moim Listem dobrowolnym..."
  Shelfmark
  F8-1254
  Date
  1689 06 23
  View object
 • Title
  „Ja Regina Szwykonska Janowa Mleczkowa Podsędkowa Upitska Ziemienka..."
  Shelfmark
  F8-1242
  Date
  1663
  View object
 • Title
  „Ja Mikołay Konstanty Walentynowicz Woykiewicz iako Aktor niżey opisaney rzeczy, y my Nikodem y Jozef Mikołaiewiczowie Woytkiewiczowie... "
  Shelfmark
  F8-1198
  Date
  orig. 1710 04 23
  View object
 • Title
  „Ja Anna Johana Janówna Jurewiczowna Bitowtowna bywsza Kazimierzowa Dmosicka a teraznieysza Mikołaiowa Konstantynowa Woytkiewiczowa... "
  Shelfmark
  F8-1180
  Date
  1849 11 14
  View object
 • Title
  „1761 febr. 28 dotna et eodem marca 18 p[ana] wozńego Upit[skie]go Macieja Filipowskiego podana ..."
  Shelfmark
  F8-1088
  Date
  18--
  View object

Pages