Digital Collections

Language

Topic

 • cancel Bylinėjimasis (teisė)
Clear active filters

Creator

Topic

Show more

Place

Show more

Related persons

Rights

Search results

 • Title
  Wielmozny Mci Dobrodzieiu. Poniewasz mam wielkę krzywdę
  Shelfmark
  F8-4085
  View object
 • Title
  Excerpt Aktovatu do Regestrow
  Shelfmark
  F8-3679
  View object
 • Title
  Excerpt Processu z Protokułu Grod[zkieg]o Pttu Szawels[kieg]o
  Shelfmark
  F8-3662
  View object
 • Title
  Wedle Ukazu Jego Imperatorskiey Mośći Samowładnącego Całą Rossyą
  Shelfmark
  F8-3651
  View object
 • Title
  Wyciąg Sprawy Włoscian Retowskich z Dziedziczką JO Xiężną Senatorową Oginską o Wolność
  Shelfmark
  F8-3641
  View object
 • Title
  Ja Jeneral JKMci nizey wyrazony zeznawam tym moim relacyinym podanego mandatu kwitem
  Shelfmark
  F8-3627
  View object
 • Title
  My Komisszarze na TrybunałSkarbowy W[iełkieg]o X[ięstw]u L[itewskieg]o
  Shelfmark
  F8-3619
  View object
 • Title
  Laiškas neišaiškintam asmeniui
  Creator
  Paszkiewicz, Kazimierz
  Shelfmark
  F8-3586
  View object
 • Title
  Neišaiškinto asmens laiškai (2) Žemaičių kanauninkui, Kražių klebonui Matui Kondratu
  Shelfmark
  F8-3564
  View object
 • Title
  Neišaiškinto asmens laiškas Žemaičių kanauninkui Matui Kondratui
  Shelfmark
  F8-3563
  View object
 • Title
  Laiškas Žemaičių kanauninkui Matui Kondratui
  Creator
  Sukrzewski
  Shelfmark
  F8-3558
  View object
 • Title
  Biskupa Zmudzkiego i Kawalera Xięcia Giedroycia
  Shelfmark
  F8-3521
  View object
 • Title
  1814 Marca 17 WJP Skrzełaski
  Shelfmark
  F8-3494
  View object
 • Title
  Katarzyna druga z bozey łaski imperatorowa wszech Rossyi
  Shelfmark
  F8-3488
  View object
 • Title
  Ja Michał Kissarzewski Chorązy Smolenski
  Shelfmark
  F8-3484
  View object
 • Title
  Jóżeff Kowalewski Czynię wiadomo tym moim Kwietencyinym Dokumentem
  Shelfmark
  F8-3478
  View object
 • Title
  Wedle Ukazu Jego Imperatorskiey Mości
  Shelfmark
  F8-3472
  View object
 • Title
  Wedle Ukazu Jego Imperatorskiey Mosci Samowładnącego Calą Rossyą
  Shelfmark
  F8-3470
  View object
 • Title
  Biskupa Zmudzkiego i Kawalera Xięcia Giedroycia
  Shelfmark
  F8-3450
  View object
 • Title
  Wedle Ukazu Jego Imperatorskiey mości
  Shelfmark
  F8-3430
  View object
 • Title
  R[ok]u 1796 Junij 20 Dnia w obecności Jmc Pana Felicyana Ławczewicza
  Shelfmark
  F8-3425
  View object
 • Title
  Kopia Dekretu w Sprawie Wch Budrykow z Wm Kondratem
  Shelfmark
  F8-3389
  View object
 • Title
  Wedle Ukazu Jego Imperatorskiey Mosci
  Shelfmark
  F8-3388
  View object
 • Title
  1811 года Сентября 25 дня по Указу Его Императорскаго величества
  Shelfmark
  F8-3371
  View object
 • Title
  Gasper Billewicz Prezydent Izby Cywilnej Wilenskiej w imieniu i z moey przyznańej
  Shelfmark
  F8-3329
  View object
 • Title
  Oświadczenie Imieniem Alexandra Podbereskiego podkomorzego pottu Wilenskiego
  Shelfmark
  F8-3328
  View object
 • Title
  Excerpt Aktoratu z Registru Summaryinego
  Shelfmark
  F8-3327
  View object
 • Title
  Regestr Papierow Komportuiących się do Kancielaryi Ziemskiey Pttu Wilkomirskiego na Skutek Dekretu
  Shelfmark
  F8-3324
  View object
 • Title
  ... Względem Starszytwa małzenskiego a Johannie z Siesickich Hoppenow Sędzi
  Shelfmark
  F8-3320
  View object
 • Title
  Excerptt z Dekretowego protokułu Sądu Exdywizorskiego
  Shelfmark
  F8-3309
  View object
 • Title
  Wedle Ukazu Jego Imperatorskiey Mosci Samowładnącego
  Shelfmark
  F8-3306
  View object
 • Title
  Czynią postanowienia z pomnozonego oyczystego
  Shelfmark
  F8-3305
  View object
 • Title
  Wedle Ukazu Jego Imperatorskiey Mosći Samowładnącego Całą Rossyą
  Shelfmark
  F8-3304
  View object
 • Title
  Wedle Ukazu Jego Imperatorskiey mosci Samowładnącego Całą Rossiią
  Shelfmark
  F8-3299
  View object
 • Title
  Regestr Komportacyiny Papierow na Skutek Dekretu Remissyinego Sądu Granicznego Appelacyine p[owia]ttu Wiłkomirskiego w Roku 1830 Maja 23 d. nastalego ze strony JW Felixa Siesickiego
  Shelfmark
  F8-3292
  View object

Pages