Digital Collections

Language

Place

Clear active filters

Creator

Show more

Topic

Show more

Related persons

Show more

Rights

Search results

 • Title
  Vilniaus pilies teismo 1629, 1633 metų aktų knygos(-ų) fragmentai
  Shelfmark
  F7-VPT,1629,1633
  Date
  1629
  View object
 • Title
  Ewangelie polskie y litewskie
  Shelfmark
  Lr 108
  Date
  1674
  View object
 • Title
  Pamokslas
  Creator
  Olševskis, Jokūbas
  Shelfmark
  F59-17
  Date
  1631 11 27
  View object
 • Title
  "...hrabia na Bychowie, Zasławiu ..." [Įsakymas]
  Shelfmark
  F59-20
  Date
  1708 04 10
  View object
 • Title
  "Ja Tomasz Wołan marszalek oszmianski ..."[Leno perleidimo raštas]
  Shelfmark
  F59-25
  Date
  1636 05 03
  View object
 • Title
  Valdovo ir LDK paiždininkio pavedimai
  Shelfmark
  F59-30
  Date
  1688 02 04
  View object
 • Title
  Gegrėnų leno nuosavybės dokumentai
  Shelfmark
  F59-32
  Date
  1712, 1715
  View object
 • Title
  Gegrėnų leno nuosavybės dokumentai
  Shelfmark
  F59-33
  Date
  1724, 1725
  View object
 • Title
  "Excerpt z taryfy abiuraty..." [Revizinis sąrašas]
  Shelfmark
  F59-5
  Date
  1690
  View object
 • Title
  „Wypis z xiąg Trybunału Gł...“ [Sutartis]
  Shelfmark
  F59-55
  Date
  1745 07 29
  View object
 • Title
  "Wypis z xiąg T[rybuna]łu ..." [Sutartis]
  Shelfmark
  F59-64
  Date
  1751 05 21
  View object
 • Title
  „Wypis z xiąg Tłu Gło ..." [Raštas]
  Shelfmark
  F59-74
  Date
  1763 04 25
  View object
 • Title
  "Wypis z xiąg grodzkich..." [Įgaliojmas]
  Shelfmark
  F59-87
  Date
  1778 02 04
  View object
 • Title
  Laiškas neįvardintam asmeniui
  Creator
  Radvila, Jonušas
  Shelfmark
  F60-10
  Date
  1653 07 03
  View object
 • Title
  „Ja x[iądz] Mikołai Carol Białozor ..." [Garantinis raštas]
  Shelfmark
  F60-14
  Date
  1640 07 23
  View object
 • Title
  „Samuel Hieronim Kociełł pisarz skarbowy ..." [Pakvitavimas]
  Shelfmark
  F60-4
  Date
  1662 10 02
  View object
 • Title
  Laiškai (5) Kėdainių dvaro seniūnui Laurynui Kochanskiui (Wawrzyniec Kochański)
  Creator
  Radvila, Jonušas
  Shelfmark
  F60-8
  Date
  1649-1655
  View object
 • Title
  Laiškas Biržų dvaro seniūnui, Upytės pataurininkiui Kristupui Daugėlai (Krzysztof Dowgiała)
  Creator
  Radvila, Jonušas
  Shelfmark
  F60-9
  Date
  1653 07 01
  View object
 • Title
  „Do Zarządzaiącego Wilenską Policyą...“ [Raštas]
  Shelfmark
  F4-(A535a)22955
  Date
  1818 06 04
  View object
 • Title
  „1794 Ma Xbr 19 Dnia w Wilnie...“ [laiškas]
  Creator
  [Knorżny], Bogdan.
  Shelfmark
  F4-(A715)26815
  Date
  1794 12 19
  View object
 • Title
  Vidimus z Xiąg Ziemskich Pttu Wilenskiego
  Shelfmark
  F5-F118-31306
  Date
  1814, (1783)
  View object
 • Title
  [Leidimas gaudyti žuvis]
  Shelfmark
  F5-F125-31687
  Date
  1679 10 03
  View object
 • Title
  „Xięga zawieraiąca w kopiach dokumenta funduszu kaplicy Bożego Ciała będącey w Wilnie w kościele S. Jana...“
  Shelfmark
  F57-B53-2
  Date
  1828
  View object
 • Title
  „Ja Kazimierz Dominik z Kozielska Oginski Starosta Gorzdowski czynię wiadomo y zeznawam tym moim arędownym..."
  Shelfmark
  F8-1259
  Date
  1704
  View object
 • Title
  „Kazimierz Dominik z Kozielska Ogiński Woiewoda Trocki Uszpolski Gorzdowski etc Starosta..."
  Shelfmark
  F8-1260
  Date
  1712
  View object
 • Title
  „Ja Ignacy z Kozielska Oginski Obozny W.W.X.Ltt. względem Starszeństwa Malzenskiego, a Ja Helena z Kozielska Oginska..."
  Shelfmark
  F8-1265
  Date
  1743
  View object
 • Title
  Laiškas kunigaikščiui [Kristupui Radvilai]
  Creator
  Tiškevičius, Jurgis
  Shelfmark
  F4-(A205)16017
  Date
  1627 09 01
  View object
 • Title
  Laiškai (2) LDK lauko etmonui Kristupui Radvilai
  Creator
  Zaliwski (Żaliwski?), Casper
  Shelfmark
  F4-(A205)16020,16022
  Date
  1629
  View object
 • Title
  „Samuel Hieronim Kocieł Pisarz...“ [Totorių įkurdinimo dokumentai]
  Shelfmark
  F4-(A205)16091
  Date
  1664-1667
  View object
 • Title
  Laiškas LDK arklidininkui, Prūsijos generalgubernatoriui [Boguslavui Radvilai]
  Creator
  Dobkiewicz, Krzysztoph
  Shelfmark
  F4-(A205)16120
  Date
  1666 09 24
  View object
 • Title
  „Kazimierz Kłokocki Stolnik...“ [Paskyrimo raštas]
  Shelfmark
  F4-(A205)16158
  Date
  1677 09 07
  View object
 • Title
  Nurodymas
  Shelfmark
  F4-(A205)16189
  Date
  1743 04 30
  View object
 • Title
  Laiškas Kėdainių administratoriui Petrui Katkovskiui (Piotrowi Kotkowskiemu)
  Creator
  Radvila, Kristupas Mikalojus
  Shelfmark
  F4-(A206)16255
  Date
  1597 01 21
  View object
 • Title
  Laiškas tarnui Povilui Progulbickiui (Pawłowi Progulbickiemu Słudze)
  Creator
  Radvila, Kristupas
  Shelfmark
  F4-(A206)16259
  Date
  1616 08 01
  View object
 • Title
  Kėdainių dvaro nuomos dokumentai
  Shelfmark
  F4-(A206)16263,16264
  Date
  1639
  View object

Pages