Digital Collections

Language

Place

Topic

 • cancel Bylinėjimasis (teisė)

Rights

Clear active filters

Creator

Topic

Show more

Search results

 • Title
  „O rozdwoieeniu się Tribunalu za niedopuszczeniem do Izby Sądowey wielkiey..."
  Shelfmark
  F18-33_3
  Date
  XVIII a. pab
  View object
 • Title
  „Nayiasnieyczy naypotężnieszy wielki Monarcho Imperatorze Alexandrze Pawlowiczu..."
  Shelfmark
  F8-1442
  Date
  1814
  View object
 • Title
  „Eustachy Karol Karp Marszałek Litewsko Wilenskiey Gubernij – Honorowy Dozórca Szkołł Pttu Szawelskiego..."
  Shelfmark
  F8-1730
  Date
  1822 10 30
  View object
 • Title
  „Сенканы. Документы на собственость и границы Именiя Сенканы Г. Г. Карпiовъ"
  Shelfmark
  F8-1728
  Date
  1818-1828
  View object
 • Title
  „Roku 1776 marcu 1 Dnia..."
  Shelfmark
  F8-1878
  Date
  1776
  View object
 • Title
  „Roku 1804 Dnia Dwudziestego osmego Maia..."
  Shelfmark
  F8-1880
  Date
  1804 05 28
  View object
 • Title
  „Status Causae"
  Shelfmark
  F8-1879
  Date
  17--
  View object
 • Title
  „... Zaniesiony Proces w Sądzie Grodzki[m] Xięstwa Żmuydskiego..."
  Shelfmark
  F8-1874
  Date
  1704 04 30
  View object
 • Title
  „Regestr papierów Komportowanych przez Sukcessorów Zeszłego Gulbińskiego dla JW Karpiow..."
  Shelfmark
  F8-1865
  Date
  1780 08 02
  View object
 • Title
  „Regestr Komportuiących się Dokumentow do Sądu Granicznego appelacyinego Powiattu Upitskiego... "
  Shelfmark
  F8-1863
  Date
  1834 10 01
  View object
 • Title
  „Nayjasnieszy Naypotężnieyszy etc..."
  Shelfmark
  F8-1860
  Date
  1828 06 04
  View object
 • Title
  „Roku 1810 Mięca 7bra 1 d. Przed Aktami Ziemskimi Pttu Upitt. znaydując się..."
  Shelfmark
  F8-1773
  Date
  1810
  View object
 • Title
  „Kopia procesu"
  Shelfmark
  F8-1770
  Date
  1812 06 09
  View object
 • Title
  „Wedle Ukazu Jego Imperatorskiey mośći Samowładnącego Całą Roszyą... "
  Shelfmark
  F8-1660
  Date
  1811 06 07
  View object
 • Title
  „Stanisłław Russell Pułkownik y Podstarocsi Pttu Upitskiego"
  Shelfmark
  F8-1654
  Date
  1765 06 15
  View object
 • Title
  „Wedle Ukazu Jego Imperatorskiey Mosci Samowładnącego całą Rossyą..."
  Shelfmark
  F8-1602
  Date
  1814 08 07
  View object
 • Title
  „Panie Jenerale strona Szlachta cośćie WMść tudzisia do maiętnośći moiey..."
  Shelfmark
  F8-1588
  Date
  17--
  View object
 • Title
  „... Przed aktami Ziem[ski]mi..."
  Shelfmark
  F8-1581
  Date
  1783 05 03
  View object
 • Title
  „Roku Tysiąe Siedmeset Osmdziesiatt wtorego..."
  Shelfmark
  F8-1578
  Date
  1782 12 10
  View object
 • Title
  „... Żałował y opowiadał Ziemianin Je[g]o Kr Mił powiatu Upitskiego..."
  Shelfmark
  F8-1384
  Date
  1672
  View object
 • Title
  „... Ja Stanisław a ja Mikołay Janowiczy Wiekowiczowie czynim jawno tym naszym wieczystym Dielczym listom..."
  Shelfmark
  F8-1367
  Date
  1612
  View object
 • Title
  „Regestr Kopij z Spraw od JKM Jana Bortkiewicza do Kancellaryi oddanych"
  Shelfmark
  F8-1346
  Date
  1714-1740
  View object
 • Title
  „Ja wozny JKm nizey na podpisaniu Ręki mey wyrazony zeznawam tym moim Relacyinym..."
  Shelfmark
  F8-1300
  Date
  1779
  View object
 • Title
  „My Fabian i Zofia z Janowiezow Jaworscy Skarb[nikowie] P[owia]ttu Bran. Małżonkowie... "
  Shelfmark
  F8-1216
  Date
  1784 06 23
  View object
 • Title
  „Z wielkim żalem opowiedał i Soleniter pretendował..."
  Shelfmark
  F8-1172
  Date
  orig. 1685 08 25
  View object
 • Title
  „... Przed nami Komisarzami, tak z Senatu jako iz koła Posełskiego..."
  Shelfmark
  F8-1156
  Date
  1720 10 23
  View object
 • Title
  „Ja wozny niżey na podpisaniu Ręki mey wyrażony zaswiadczam..."
  Shelfmark
  F8-1109
  Date
  1794
  View object
 • Title
  „Stanislaw August z Bożey Łaski Krol Polski..."
  Shelfmark
  F8-1108
  Date
  1787 07 31
  View object
 • Title
  „Roczków Decembrownych 1806 Roku. Aktorat Falio 118"
  Shelfmark
  F8-1095
  Date
  1806
  View object
 • Title
  „Regestr papierow W[iełmozneg]o Mateusza Meysztowicza..."
  Shelfmark
  F8-1094
  Date
  1814 03 23
  View object
 • Title
  „Uwagi wiedle których prosiċ wypada..."
  Shelfmark
  F8-1043
  Date
  18--
  View object
 • Title
  „Aktoraty do wpisania w Regestr Summarii Processus Kommissyi Spraw po Jezuickich...“
  Creator
  Jankowski, Sebastian
  Shelfmark
  F16-18
  Date
  17--
  View object
 • Title
  „... W Sprawie JW Jitcw Panow Ignacego y Heleny z Kozielska Oginskich Marszałkow Wielkich WX Litt..."
  Shelfmark
  F8-1279
  Date
  1754-1759
  View object