Digital Collections

Related persons

 • cancel Stepono Batoro universitetas (buvęs savininkas.)

Rights

Clear active filters

Creator

Show more

Topic

Language

Show more

Place

Show more

Related persons

Show more

Search results

 • Title
  PARS TERTIA
  Date
  1650
  View object
 • Title
  DIDYMI HERMANNOVILLANI [i. e. Thomae Clagii] DISQVISITIONES VBIQVISTICÆ
  Creator
  Klage, Tomasz
  Shelfmark
  BAV 12.7.32
  Date
  1644
  View object
 • Title
  KAPŁAN BOGV WIERNY PODŁVG SERCA Y DVSZY ONEGOZ IASNIE WIELMOZNY I. M. X. GOTTARD IAN TYZENHAVZ BISKVP SMOLENSKI, SVFFRAGAN Y KANONIK WILENSKI, HEBDOWSKIEY ABBATIEY ADMINISTRATOR &c. &c. kazániem pogrzebowym w Kośćiele Katedralnym Wilenskim 10 Oct. repræsentowany A PRZESWIETNYM ICHMOSCIOM EXECVTOROM
  Creator
  Kojalavičius-Vijūkas, Kazimieras
  Shelfmark
  BAV 15.5.19/9
  Date
  1669
  View object
 • Title
  MIEYSKIE POSTANOWIENIE =
  Creator
  Екатерина
  Shelfmark
  BAV D 264
  Date
  1796
  View object
 • Title
  BELLVM QVINTI EVANGELII IN QVO CONTRA LARVATAM HARMONIAM GENEVENSIVM, ET FVCATVM CONSENSVM SENDOMIRIensem clarissime ostenditur, nullam esse apud Euangelicos nostri temporis, Fidei vnitatem vel certitudinem
  Creator
  Jurgiewicz, Andreas
  Shelfmark
  II 2233
  Date
  1594
  View object
 • Title
  KAZANIE POGRZEBNE Ná one słowá Psálmu 142. Nie wstępuy Pánie w sąd z sługą twoim. eć. Miane przy Pogrzebie Jásnie Wielmoźnego Páná Jego Mśći Páná Jerzego Chodkiewicźá Stárosty Zmudzkiego. eć. eć
  Creator
  Brant, Jan
  Shelfmark
  II 2234
  Date
  1596
  View object
 • Title
  EWANIELIK
  Creator
  Grodzicki, Stanisław
  Shelfmark
  II 2243
  Date
  15??
  View object
 • Title
  O LICHWIE Y Trzech przednieyszych KONTRAKCIECH: Wyderkowym, Czynszowym, y Towárzystwá Kupieckiego, NAVKA KROTKA
  Creator
  Śmiglecki, Marcin
  Shelfmark
  II 2247
  Date
  1596
  View object
 • Title
  O CZYSCV PIERWSZE KAZANIE Ná pogrzebie Oświeconey Kśięźny J. M. Pániey P. Kátárzyny z Tęcżyná Rádźiwiłowey, Woiewodźiney Wileńskiey etć etć. Miáne W kośćiele Tumskim Wileńskim, Dniá 20. Julij. Roku Páńskiego 1592
  Creator
  Grodzicki, Stanisław
  Shelfmark
  II 2248
  Date
  1592
  View object
 • Title
  O BOSTWIE PRZEDWIECZNYM SYNA BOZEGO
  Creator
  Śmiglecki, Marcin
  Shelfmark
  II 2255
  Date
  1595
  View object
 • Title
  PRAWIDŁO WIARY HÆRETYCKIEY
  Creator
  Grodzicki, Stanisław
  Shelfmark
  II 334
  Date
  1592
  View object
 • Title
  FASTI RADIVILIANI GESTA ILLVSTRISSIMÆ DOMVS DVCVM RADZIWIŁ COMPENDIO CONTINENTES
  Creator
  Kojalavičius-Vijūkas, Albertas
  Shelfmark
  III 10013
  Date
  1653
  View object
 • Title
  ALLEGORIÆ
  Creator
  Chalecki, Mikołaj Krzysztof
  Shelfmark
  III 15155
  View object
 • Title
  THEATRVM S. CASIMIRI, IN QVO IPSIVS PROSAPIA, VITA, MIRACVLA, & illustris pompa in solemni eiusdem apotheoseos instauratione, Vilnæ Lithuaniæ Metropoli, V. Id. Maij, Anno D[omi]ni M. DC. IV. instituta graphice proponuntur
  Creator
  Święcicki, Grzegorz
  Shelfmark
  III 18722-18723
  Date
  1604
  View object
 • Title
  ITER GLORIÆ A Porta Gentilitia usq[ue] ad Portas Mortis Per Martis Campos, Curiæ Areas, Honoru[m] Atria Heroicis Virtutu[m] Meritorumq[ue] passibus emensum A Perillustri ac Magnifico D[omi]no D. Joanne de Kozielsk Oginski Mareschalco Bracłauiensi Ac sequari calamo ad posteræ memoriæ perennitatem annotatum Ipsoq[ue] Pompæ Funebris apparatu exhibitum
  Shelfmark
  III 208
  Date
  1680
  View object
 • Title
  WYSOCE GODNY KAWALIER, Xięstwá Zmudzkiego, W kazaniu pogrzebowym Wielmożnego Iego Mośći PANA ANDRZEIA STANKIEWICZA, PISARZA ZIEMSKIEGO KOWIENSKIEGO DNIA 10 OCTOBRA, Roku Páńskiego 1647. Wyrażony w Rosieniach w kośćiele Oycow Dominkianow
  Creator
  Niestojemski, Marcin.
  Shelfmark
  III 475
  Date
  1647
  View object
 • Title
  Breuiloquiu[m] sancti bonaventure de ordine minorum
  Creator
  Bonaventura
  Shelfmark
  Ink. 21
  Date
  apie 1495
  View object
 • Title
  Sophologium magistri Jacobi magni
  Creator
  Legrand, Jacques
  Shelfmark
  Ink. 22
  Date
  1495 07 26
  View object
 • Title
  Sermones
  Creator
  Herolt, Johannes
  Shelfmark
  Ink. 222
  Date
  1486 03 02
  View object
 • Title
  Lauacrum conscientie omnium sacerdotum
  Shelfmark
  Ink. 23
  Date
  Anno redemptionis nostre 1496
  View object
 • Title
  Georgicor[um] P. Virgilij Maronis liber cũ nouo commentario Hermani Torrentini
  Creator
  Vergilius Maro, Publius
  Shelfmark
  Ink. 52
  Date
  1501
  View object
 • Title
  Epitomata que vulgo reparationes dicu[n]tur lectionum et exercicioru[m] logice veteris ac noue Areſtotelis. [Secundum] diui Alberti doctoris magni doctrina[m] ad profectu[m] quoru[m]uis philoſophie agonie paleſtritaru[m]. Ueru[m] preſertim in gymnaſio colonienſi q[uo]d Laurentij voca[n]t p[er] ingenij ſui cultu deſuda[n]tiu[m] feliciter incipiunt
  Creator
  Arnoldus de Tongern
  Shelfmark
  Ink. 63
  Date
  1500 02 03
  View object
 • Title
  Reparationes lectionum et exercitioru[m] tractatuu[m] paruoru[m] logicalium Petri Hiſpani triu[m] quoq[ue] tractatuu[m] qui modernor[um] dicu[n]tur Colonie in burſa Laurentiniana non ſine plurima precu[m] inſtantia diligenti lucubratione iam tandem abſolute feliciter incipiunt
  Creator
  Arnoldus de Tongern
  Shelfmark
  Ink. 64a
  Date
  1500 03 09
  View object
 • Title
  CANONIZATIO B[EATI] VINCENTII A PAULO, Fundatoris Presbyterorum Sæculariu[m] Congregationis Missionis, & Societatis Puellarum, quæ Charitatis nuncupantur
  Shelfmark
  IV 21437
  Date
  1739
  View object
 • Title
  KOMPAS ZBAWIENNY
  Creator
  Dziewulski, Jakub
  Shelfmark
  IV 21677
  Date
  1746
  View object
 • Title
  Neues Buchstabier und Lesebüchlein, Polnisch und Deutsch
  Shelfmark
  IV 21687
  Date
  1787
  View object
 • Title
  CULTUS ANGELICI JUVENIS SANCTI ALOYSII GONZAGÆ Soc[ietatis] JESU
  Shelfmark
  IV 21910
  Date
  1753
  View object
 • Title
  GEOGRAFIA KROTKA NA LEKCYE PODZIELONA DLA NAUKI MŁODZI
  Creator
  Lenglet Du Fresnoy, Nicolas
  Shelfmark
  IV 22414
  Date
  1782
  View object
 • Title
  TOME QUATRIÈME
  Shelfmark
  IV 22687
  View object
 • Title
  TOME PREMIER
  Shelfmark
  IV 22687
  View object
 • Title
  TOME SECOND
  Shelfmark
  IV 22687
  View object
 • Title
  TOME TROISIÈME
  Shelfmark
  IV 22687
  View object
 • Title
  PIENIA CAŁO-DZIENNE I CAŁO-NOCNE NA PRZYBYCIE DO KRAJOW SWYCH BIAŁO-ROSSYISKICH NAYJASNIEYSZEY NAYPOTĘZNIESZEY NAYSAMOWŁADNIEYSZEY JEY CESARSKIEY MOSCI KATARZYNY II WIELKIEY PANI I CESARZOWEY STWORZYCIELKI PRAWODAWCZYNEY I MATKI CAŁEY ROSSYI OD PODDANSTWA PROWINCYI DZWINSKIEY
  Creator
  Benisławski, Konstanty.
  Shelfmark
  IV 22802
  Date
  1780
  View object
 • Title
  O CNOTACH TOWARZYSKICH I WYSTĘPKACH IM PRZECIWNYCH
  Creator
  Dmochowski, Franciszek Ksawery
  Shelfmark
  IV 41628
  Date
  1799
  View object
 • Title
  NAUKA O KRASOMOWSTWIE z Kśiąg M. T. Cicerona
  Creator
  Cicero, Marcus Tullius
  Shelfmark
  IV 6729
  Date
  1763
  View object

Pages