Digital Collections

„Стефан божю млтью король Польский...". [Stepono Batoro raštas dėl žemių grąžinimo Polocko vaivadijoje]

- %