Digital Collections

„Dzienny Postemp Fabryk Źyrowickich od Roku 1827 Miesięca Apryla Dnia 6 i posredniey Czynnosci Architekta A. P. Okołowa..."

- %