Digital Collections

Видъ старинной загородной церкви- во имя С-хъ Бориса и Глеба, ныне въ развалинах съ армейскимъ въ ея подвале цехгаузомъ въ Витебске.- 1866г

- %