Digital Collections

[Vilniaus vyskupo Jeronimo Stroinovskio antkapinis paminklas Vilniaus Šv. Jono bažnyčioje] / Januszewicz f

- %