Digital Collections

„ Zygmunt Trzeci z łaski Bożey krol Polski, Wielkie Xiąże Lithewskie...” [Karaliaus Zigmanto Vazos raštas]

- %